Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb


TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA CD:LLÄ

Tekniikan englannin kirjasarja on ollut markkinoilla 20 vuotta ja julkaisuja on ilmestynyt kahdeksan. Oppi- ja harjoituskirjoja on julkaistu osat I ja II. Sanakirjoja on julkaistu suomesta ja englannista saksaan, venäjään ruotsiin ja espanjaan. Nyt on juuri ilmestynyt kaikki em. kielet kattavat sanastot ja runsaasti nykyaikaisen tieto- ja viestintätekniikan mukaista alan oppimateriaalia sisältävä CD.

 Oppimateriaalit kattavat metsän, ajoneuvojen sekä metsä- ja työkoneiden hydrauliikan, sähkön, elektroniikan, moottoreiden sekä voimansiirron tekniikat suomen ja englannin välillä. Sähköiset sanastot toimivat CD:llä suomesta ja englannista saksaan, venäjään, ruotsiin ja espanjaan sekä näistä kielistä englantiin ja suomeen.

 Taustaa
Tekniikan englantia kirjasarja sai aikanaan julkisuutta ja ylitti uutiskynnyksen mm. Suomen televisiossa mainosten ansiosta otsikolla ”Oppikirjoissako mainoksia”. Mainokset kirjoissa ja sähköisissä materiaaleissa kiinnostavat ja osoittavat, että yritysmaailma on mukana opetuksessa. Sanastoja ja oppimateriaalia on suppeammassa muodossa myös internetissä osoitteessa www.tecen.net . Kirjoissa, uudella CD:llä ja nettisivuilla ovat myös yhteistyökumppanit näkyvästi esillä.

 Tekniikan englantia sarjan tekijä Eero Aula on toiminut runsaat 40 vuotta alan opettajana ja asiantuntijana Suomessa, Sambiassa, Tansaniassa, Bhutanissa ja Kiinassa. Aineisto on kerääntynyt metsä- ja työkoneiden toimintaperiaatteiden sekä käytön ja kunnossapidon koulutuksessa suomalaisista ja kansainvälisistä oppimateriaaleista ja kokemuksista työhistorian aikana.

 Saksan termit Tekniikan englantiin on tehnyt Tampereen ammattikorkeakoulun Yliopettaja Olavi Laine. Venäjän sanaston toimittivat Elena ja Altti Laiho sekä Antero Lonka. Laiho ja Lonka ovat metsäkoneopetuksen veteraaneja Kullaalta ja Valtimolta. Olavi Laineen aviopuolison äidinkieli on saksa ja Altti Laihon puolisolla se on venäjä. Vaimot ovat olleet tärkeänä apuna miehilleen yleiskielisten sanojen sovittamisessa tekniikan terminologiaan. 

 Håkan Stenman Logbear Oy:sta ja Kristian Sten Logset Oy:stä ovat ruotsinkielisten ammattisanojen takana. Espanjankieliset termit on suomi-englanti-suomi sanaston pohjalta luonut ammattikielenkääntäjä Carlos Gonczar. Gonczar syntyjään Argentiinasta ja äidinkielensä on espanja. Tässä sanastossa hän on käyttänyt sanojensa mukaan ”kansainvälistä espanjaa”. Samoin Aula kertoo englannin kielensä olevan eri mantereitten kautta kertyneitten kokemusten ja kielten värittämää ”kansainvälistä englantia”, jota niin Sambian kuin Manchuriankin kyläpäälliköt sanovat ymmärtävänsä. Tätä International English kieltä käytetään myös näissä Tekniikan englannin materiaaleissa.

 Tekniikan englannin ja kiinan sanasto on ollut pitkään luonnosasteella. Pohja sille syntyi 90-luvun lopulla Suomen maatalousministeriön ja Kiinan välisessä metsätilan kehitysprojektissa Koillis-Kiinassa Manchuriassa. Opetusmateriaalina Sisujen, Timberjackien ja Husgvarnojen kunnossapidon koulutuksessa oli luonnollisesti suomalaisen asiantuntijan tekemä Tekniikan englantia, jonka sanastoa sitten neljän kiinalaisen tulkin kanssa käännettiin ahkerasti kiinaksi. Kiinan sanastosta ei ole painettua versiota kirjana, mutta sanaston luonnos löytyy sähköisenä CD:llä ja miniversiona netissä www.tecen.net . Asia nousi näkyvämmin päivänvaloon, kun tekijän syksyn 2008 kansainväliselle Tekniikan englannin kurssille Lapin ammattiopistossa tuli jälleen pitkästä aikaa kiinalainen opiskelija. Tämä inspiroi myös kiinasanaston julkaisemisen viimeinkin netissä ja CD:llä.

 Rovaniemellä 20.9.2008

 Eero Aula

Polarlehdet Oy

Sähköposti: eero.aula@matkalehti.fi 

Heinämiehentie 13

96300 ROVANIEMI

Puh. 0400-168991