Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb


Ohjeita Instructions

Sanastot

Oppimateriaalit

Taustaa, backround

Oppimisprosessi

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 


        
Suomennos

Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 


Ponsse Beaver 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/Tilaus


FORESTRY COLLEGE
 

Roi Katsastus Oy

Koneosapalvelu Oy

 

 

Linkkejä ohje- ja tekniikkavideoihin, e-kirjoihin ja sanastoihin TekniikanE.net sivustolla:

 

1. \MC Harjoituksia pdf  Sanastoharjoituksia monivalintana

 

2. Instruction video 1. Opastusvideo; Johdanto oppimateriaalin käyttöön

 

3. Instruction Video 2. Opastusvideo; Englannilla tehostetun Hydrauliikan e-kirjalle wmv

 

4. Englannilla tehostettua hydrauliikkaa  e-kirja pdf

 

5. Polttomoottoritekniikkaa  e-kirja  pdf

 

6. Sanastot vocabularies Englannilla tehostetun auto- ja työkonetekniikan oppimateraalien sanastot eri kielilla

 

7. Engines How They Work  Polttomoottoritekniikkaa Video Youtube wmv

8. Hybridisanasto  Englannilla tehostetun Hydrauliikan kirja ja hydrauliikan sanasto, demo, Youtube

Tekniikan Englantia ja ruotsia e-kirjana

sanasto & HARJOITUKSIA

Contents Sisältö

Suomenkieliset tekstit-suomennokset

1.      Combustion Engines B  — How do They Work                                5
Polttomoottorit—kuinka ne toimivat
Sound in English ääni englanniksi

Kappaleen 1 puuttuvat sanat  11     12

2.      Four Stroke Engines—How do They Work                                 6
Nelitahtimoottoreiden toiminta

Ääni, English Sound

3.       Air, Fuel and Combustion Ilma, polttoaine ja palaminen         8
Sound in English ääni englanniksi

4.      Diesel Fuel Systems—Diesel-polttonestejärjestelmät            10
Sound in English ääni englanniksi

5.       Cooling Systems—Jäähdytysjärjestelmät                             12
Sound in English ääni englanniksi

6.      Lubrication Systems—Voitelujärjestelmät                            13
Sound in English ääni englanniksi

7.      Basic Parts of the Engines and their Duties                          15
Moottoreiden perusosat ja niiden tehtävät

Sound in English ääni englanniksi

8.      Power Trains—How do They Work                                           17
Voimansiirtolaitteet—kuinka ne toimivat
Sound in English ääni englanniksi

9.      Differentials—Tasauspyörästöt                                                18
Sound in English ääni englanniksi

 
English Exercise EE I Engines & Power Trains 9-3                    20

10.    Final Drives—Alennusvaihteet                                                 20

11.     Vehicle Electrical Circuit                                                      21
 Ajoneuvojen sähköiset virtapiirit

12.    Electrical Starting Circuit—Käynnistinvirtapiiri                   23
Sound in English ääni englanniksi

13.    Charging Circuit—Latausvirtapiiri                                           25
Sound in English ääni englanniksi

 English Exercise II Electricity 13-4                                          27

14.    Basic Principles of Hydraulic                                                   28
Hydrauliikan perusperiaatteita

Sound in English ääni englanniksi

15.    Hydraulic Valves—Hydrauliikan venttiilit                              30
Sound in English ääni englanniksi

Hydraulipumpun ja moottorin teho ja vääntömomentti
16.    Power and Torque of Hydraulic Motor and Pump              32

Sound in English ääni englanniksi

17.    Fluid Drives—Nestevälitykset                                                  34

English Exercise III Hydraulics 18-3                                       38
Hydrauliikan yleinen kunnossapito
18.    General Maintenance of Hydraulics                                        36

19.    Gasolines—Bensiinit                                                                  39

20.    Technical Data of Forest Machine                                           42
 Metsäkoneen tekniset tiedot

21.    Mushrooms—Sienet—Svampar                                              46

22.    Finnish–English–Swedish Vocabulary                                  49

23.    English–Finnish–Swedish Vocabulary                                  82

24.    Swedish–English–Finnish Vocabulary                                  115

25.     Advertisements—Sponsors

Oppi- ja harjoituskirja

eero Aula: Tekniikan Englantia JA RUOTSIA sanasto & HARJOITUKSIA
Technical English AND SWEDISH vocabulary & EXERCISES  
TEKNISK ENGELSKA OCH SVENSKA ORDLISTA & ÖVNINGAR

Sanasto & harjoituksia perustuu laajalti Tekniikan Englantia sarjaan, jonka englanninkielisiin osiin on käytetty luvalla lainauksia Deere & Companyn ja Timberjackin ohje-, käsi- ja oppikirjojen sivuilta. 

The vocabulary & exercise is widely based on the series Technical English. Rights to translate these English materials Courtesy of

Timberjack, Tampere, Finland and Deere & Company, Moline, IL, U.S.A.

Ordlistan och övningarna baserar sig till stor del på serien Teknisk Engelska. Företagen Timberjack, Finland och Deere Company, USA har gett tillstånd att använda material från sina instruktions- och läroböcker. 

Copyright ©

2001/Verkkosivut ja CD päivitetty 2012-10-05 Eero Aula ja

Polarlehdet Oy

Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain, joka koskee tekstiä, kuvia ja piirroksia, mukaan ehdottomasti kielletty. 

 Polarlehdet Oy 2001

 Painopaikka: Gummerrus Kirjapaino OY, Jyväskylä

 ISBN 952-9762-27-5 

Lukijalle 

Tervetuloa viihtymään teknisen englannin ja ruotsin pariin  
Välkommen att trivas med teknisk engelska och svenska  
Welcome to Enjoy Technical English and Swedish

Tekniikan Englantia I-osa ilmestyi vuonna 1992, Technical English Exercises harjoituskirja 1993 ja Tekniikan Englantia II sekä opettajan opas Instructors Manual 1995. Sanastot suomi-englanti-saksa valmistui 1997 ja suomi-englanti-venäjä 1999. I-osa käsittelee moottoreiden, voimansiirron, sähkön ja hydrauliikan perusteita. Technical English II täydentää I—osaa käytännön läheisillä hydrauliikkaa, sähköä ja elektroniikkaa, fysiikan, tekniikan ja moottoriopin perusteita  käsittelevillä  artikkeleilla. Saksan, venäjän ja nyt myös ruotsin kielen sanastot laajentavat ja lisäävät sarjan terminologian nyt myös näihin kieliin. Tekniikkaa on kaikkialla, nykyisin yhä useammin kansainvälisillä kielillä.

Sarjan englanninkielisissä osissa on käytetty soveltaen  lainauksia Deere & Companyn ja Timberjackin oppi- ja käsikirjojen teksteistä. Kiitokset yhtiöille Suomessa ja Euroopassa sekä Kanadassa ja USA:ssa oikeuksista ja yhteistyöstä.

Ruotsinkielisen sanaston luomisessa ja soveltamisessa auto-, metsä- ja työkonetekniikkaan on Håkan Stenman Logbear Oy:stä tehnyt suuren työn. Sanaston on sitten oikolukenut ja tarkistanut metsäkoneiden ja ruotsin kielen asiantuntija Kristian Sten Logset Oy:stä. Heidän kokemuksensa ja asiantuntevat neuvonsa kolmen erikielisen termin yhteensovittamisessa ovat olleet todella arvokkaita. Ne ovat myös auttaneet tarkistamaan useiden suomen- ja englanninkielisten termien asua vastaamaan selkeämmin kolmen eri kielen välistä ymmärrettävyyttä ja yhteensopivuutta tällä tekniikan alueella. Suuret kiitokset molemmille erinomaisesta työstä.

                         On behalf of the students, Thanks ! Kiitokset ilmoittajille, joiden sponsorointi on antanut taloudelliset mahdollisuudet kirjojen tekemiseen. Mainonta näissä kirjoissa on teknisen kielen opiskeluun sopivaa oppimateriaalia. Se on lisäksi tehnyt kirjojen hinnat todella edullisiksi.

                               Rovaniemellä  15.10.2001 ja 17.10.2012

                                                                                                                      

Eero Aula