Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb

 


Ohjeita Instructions

Sanastot

Oppimateriaalit

Taustaa, backround

Oppimisprosessi

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 

        
Suomennos


Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/TilausFORESTRY COLLEGE

 

Taivalkosken 
metsäoppilaitosTampereen Aikuiskoulutuskeskus

LVI-LÄMSÄKoneosapalvelu Oy
 

 

 

1. Engines—How They Work

What is an "Internal Combustion Engine"? Mikä on sisäpuolinen polttomoottori? Internal tarkoittaa sisäpuolista tai suljettua (enclosed). Combustion on palamistapahtuma, palaminen, polttaminen, hapetus. Combustion Chamber = palotila tai polttokammio. Näin polttomoottori on kone, joka polttaa burn polttoaineen sisällään. 

Periaatteessa—basically—moottori on säiliö container, johon viemme polttoainetta ja ilmaa ja jossa sitten ryhdymme niitä polttamaan.

1. Moottorit—Kuinka ne toimivat

WHAT IS AN "INTERNAL COMBUSTION" ENGINE ?  

An internal combustion engine is one that burns fuel internally. 

Basically this engine is a container in which we put fuel and air and start them burning. 

The mixture expands rapidly while burning and pushes outward. This push can be used to move a part of the engine, and transmitted to drive the machine. 

In summary, engine is a device which converts heat energy into mechanical energy to do work. 

WHAT ELEMENTS ARE NEEDED FOR AN ENGINE ?

These elements are needed to construct a simple engine:
bullet

Air, Fuel and Combustion

bullet

Reciprocating and Rotary Motion  

bullet

Compression of Fuel-Air Mixture  

bullet

Engine Cycles - Two - or Four - Stroke

 

Palava seos paisuu  expand  nopeasti ja puskeutuu ulospäin. Tätä "puskua", työntöä voidaan käyttää liikuttamaan moottorin osia ja sieltä käyttämään konetta. 

Lyhyesti sanottuna moottori on laite, joka muuttaa lämpöenergian mekaaniseksi energiaksi tekemään työtä.  

In summary, an engine is a device which converts heat energy into mechanical energy to do work.

What elements are needed for an engine? Mitä elementtejä moottoriin tarvitaan? Yksinkertaisen moottorin konstruointiin tarvitaan seuraavat elementit: 

bullet

Air, Fuel and Combustion -  ilma polttoaine ja palaminen

bullet

Reciprocating and rotary motion - edestakainen ja pyörivä liike

bullet

Compression of Fuel-Air Mixture -  polttoaineilmaseoksen puristaminen

bullet

Engine Cycles-Two-or Four stroke -  moottorin työkierto-kaksi tai nelitahtinen

Air, Fuel and Combustion - Ilma, polttoaine ja palaminen; Kolme peruselementtiä tarvitaan lämpöenergian tuottamiseksi moottorissa. Ne ovat ilma, poltttoaine ja palaminen.   

2. sivu

Sanastoa

expand laajeta paisua, push työntää, move siirtää liikuttaa, drive käyttää ajaa, produce tuottaa, summary tiivistelmä, energy energia, fuel polttoaine, mixture seos, reciprocating edestakainen, rotary pyörivä, stroke isku tahti, internal sisäpuolinen, inside sisäpuoli, act akti toiminta, container astia säiliö, rapidly nopeasti, outward ulospäin, transmit siirtää, construct rakentaa, heat energy, lämpöenergia, convert muuttaa, mechanical mekaaninen 

SANAN SELITYSTÄ

Convert - sana ja sen tekijämuoto  Converter esiintyvät tekniikassa usein. Convert = muuttaa, muuntaa, siirtyä, jalostaa esim. paperia, kartonkia, puuta, terästä jne. Converter = muuntajakone, konvertteri teräksen jalostuksessa. Hyötyajoneuvoissa ja työkoneissa yleisesti käytetty hydrodynaaminen momentin muunnin on Torque Converter. Torque =  vääntömomentti. 

Yleisestihän momentinmuunnin voi olla mikä tahansa vaihteisto tai välitys, missä pyörimisnopeutta ja vääntömomenttia voidaan muuttaa. Periaatteessa se voi olla mekaaninen, hydraulinen, sähköinen, pneumaattinen jne, kunhan siinä vain muutetaan vääntömomenttia ja nopeutta. Converter is an apparatus that chances the direction of electric current, laite, joka vaihtaa sähkövirran suuntaa.

Compress = tiivistää, puristaa kokoon. Suomenkielessä ilmapumpuista käytetty nimitys kompressori tulee Compressor- puristin sanasta. Puristusuhde on  Compression ratio. Ratio on matemaattinen ym. suhde, suhteellinen osuus, a:n suhde b:hen, tekniikassa vaihtosuhde ja välitys. 

Combustion is the act of catching fire and burning, petrol is highly  combustible. Combustion tarkoittaa palamistapahtumaa polttamista,palamista, bensiini on herkästi syttyvää/palavaa/tulenarkaa. 

Cycle is a number of related events happening in a regularly repeated order; numeroilla määritelty säännöllisesti toistuva tapahtumajärjestys, bicycle; polkupyörä, kahdella jalalla säännöllisesti toistuva polkemiskierto,  four stroke cycle engine; nelitahtinen   työkierto, nelitahtimoottori.

Expand - käsitteenä kaasujen palaessa sylinterissä tarkoittaa laajenemista ja paisumista.  

Yleisesti sillä ymmärretään myös levittämistä, avaamista, kehittämistä, lyhentämätöntä kirjoittamista, avartamista paisuttamista sekä laajaperäistä ja yksityiskohtaista asioden käsittelemistä. 

To grow larger; gas expands when it is heated, kasvaa suuremmaksi; kaasu laajenee, kun sitä kuumennetaan. 

KÄÄNNÖSHARJOITUS

Käännä suomeksi

1. The engine uses two forms of motion to transmit energy:

• Reciprocating Motion - up - and - down or back - and - forth motion

• Rotary motion - circular motion around point

The engine converts reciprocating motion in to rotary motion.

form muoto, motion liike, use käyttää, around ympäri 

2. Four basic parts are needed to make the engine work on this way:

• Cylinder

• Piston

• Connecting rod

• Crankshaft  

The piston and cylinder are mated parts, fitted closely so that piston easily glides in the cylinder but with little clearance at the sides.

mate yhdistää, fit sovittaa, glide liukua, clearance välys

3.The connecting rod is the link which transmits the motion of the piston to the crankshaft.

The motion is basically the same as  when you pedal a bicycle. Your leg is like the connecting rod while the pedal crank and  sprocket are like the crankshaft.

pedal polkea, sprocket ketjupyörä, leg jalka, crank kampi, veivi.