Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb

  
Counter 

Ohjeita Instructions

Sanastot

Oppimateriaalit

Taustaa, backround

Oppimisprosessi

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 

            Pdf  Files 
       Vocabularies
 Sanastot


Suomennos


Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/Tilaus

Lapin ammattiopisto


FORESTRY COLLEGE
 
Taivalkosken 
metsäoppilaitos

LVI-LÄMSÄ


 

 


 

11. Vehicle Electrical Circuit Ajoneuvon sähkövirtapiiri


Monivalintatehtävä Merkitse oikeat vaihtoehdot, väärästä vähennetään.

Tarkista akun nestepinnan taso
A)test the charge of the battery
B)check battery polarity
C)look for corroded terminals of the battery
D)check the battery electrolyte level
E)check for acid film and dirt on top of batteryMonivalintatehtävä Merkitse oikeat vaihtoehdot, väärästä vähennetään.

Tarkista akun napaisuus
A)test the charge of the battery
B)check the battery electrolyte level
C)look for corroded terminals of the battery
D)check battery polarity
E)check for acid film and dirt on top of battery

11_1    11_2   11_3   11_4  11_5 

Kirjan 11.  kappaleen sähkökaaviopiirros esittää autoissa, traktoreissa, ym. ajoneuvoissayleisesti esiintyvää sähkövirtapiiriä—Electrical Circuit—englanninkielisillä järjestelmä- ja osien nimityksillä.

Battery on patteri ja akku, starting motor on starttimoottori eli käynnistin ja starting solenoid startti/käynnistinsolenoidi.

Starting safety switch:issä lienevät safety ja switch vähän oudompia, mutta järkeile­mällä päässee niidenkin merkityksistä il­man sanakirjaakin perille. Safety kuvaa turvaa, suojaa, turvallisuutta, varmuutta ja switch on sähköinen katkaisija tai kytkin. Näin safety switch on turvakytkin.

Safety switch kytketään useissa trakto­reissa ja työkoneissa vaihdevipuun niin, että käynnistin ei saa virtaa, jos vaihde on päällä.

Käynnistinvirtapiiri muodostuu kaaviossa Ignition Swtichin solenoid kytkimestä eli käynnistinkytkimestä, turvakytkimestä, käynnistinsolenoidista ja käynnistinmoot­torista.

 Charging Circuit Latausvirtapiiri

Kaaviossa käynnistinvirtapiiristä oikealle seuraa alternator, ground, volt. reg.= voltage regulator, auxiliary ja output sekä ignition switch. Vaihtovirtalaturi, maadoitus, jännitteensäädin ja virtakytkin. Siinä latausvirtapiiri kaaviona sitten onkin.

Alternator, meilläkin usein alternaattoriksi kutsuttu, on vaihtovirtalaturi. Alternate on vaihdella, alternating current on vaihtovirtaa. Siitä tulee vaihtovirran lyhenne AC.

Tasavirtaa saadaan, kun vaihtovirtaa tasasuunnataan. Niinpä englanninkielessä ta­savirta onkin suunnattua virtaa, directed current. Tästä tulee tasavirralle lyhenne DC.

Alternaattorista tuleva vaihtovirta on tasa­suunnattava tasavirraksi. Akku ei ota vaihtovirtaa vastaan. Tasasuuntauksen hoitavat diodeista rakennetut tasasuunti­met—Rectifiers. Diodit ovat sähköisiä vastaventtiileitä. Ne päästävät virtaa vain  toiseen suuntaan. Tällä ominaisuudellaan ne suuntaavat vaihtovirran tasavirraksi. Diode rectification—Dioditasasuuntaus.

Trouble Shooting Vianetsintä

Most problems with electrical systems re­quire the same basic reasoning. Let`s see how a good trouble shooter approaches an electrical problem and isolates the cause.

Useimmissa sähköisissä ongelmissa aiheut­tajina ovat samat syyt. Katso­kaamme, kuinka hyvä vianetsijä lähestyy sähköisiä ongelmia ja eristää—isolate—aiheuttajan.

Problem Ongelma

When the serviceman arrived on the scene, the first thing he did was locate the operator, ask him what have happened, and if he had noticed anything unusual about the operation of the machine.  

Huoltomiehen ensimmäinen tehtävä on ongelmakenttää kartoittaessaan tavata koneen kuljettaja, operator, kysyä mitä on tapahtunut ja onko hän huomannut mitään epätavallista koneen käyttäytymisessä.

"The battery was "run-down" yesterday morning after the machine had been idle overnight", said the operator. "So we started it with a slave battery. The alterna­tor indicator was okay—it stayd off during operation. We started the unit several times during the day without the slave bat­tery. But this morning we tried to start it and it was dicharged again.

"Koneen seisottua yön ajan, akku oli aamulla tyhjä" kertoi kuljettaja. "Niinpä käyn­nistimme koneen apuakulla. Latauksen merkkivalo oli kunnossa—se pysyi poissa toiminnan ajan. Käynnistimme koneen useita kertoja päivän mittaan ilman apuak­kuja mutta tänä aamuna yrittäessämme käynnistää, akku oli jälleen tyhjä.

Seven step troubleshooting  Seitsemän portaan vianetsintä

Edellinen oli tarinan alku järjestelmälliselle vianetsinnnälle—the first step for seven step troubleshooting.

Ask the operator

Inspect the system

Operate the machine

List the possible causes

Know the system

Reach a conclusion

Test your conclusion

Remember the battery !

The battery is the prime factory in each circuit of any electrical or electronic system. However, it is often overlooked while trou­bleshooting the system—akku on ensisi­jainen tekijä jokaisessa sähköisessä vir­tapiirissä. Se kuitenkin unohdetaan usein vianetsinnässä.

Before you begin most circuit test, re­member to do the following—ennen kuin aloitat suurempia virtapiirin testauksia, muista tehdä seuraavasti:

·         Check the battery electrolyte level—tarkista akun elekrolyytin/nestepinnan taso

·         Look for corroded terminals—Tarkista, ovatko navat hapettuneet

·         Check for acid film and dirt on top of battery—Tarkista mahdollinen happokerros ja lika akun päällä

·         Check battery polarity— tarkista akun napaisuus

·         Test the charge of the battery—tarkista akun lataustila.

SANASTOA

Vehicle electrical circuit

voltage          jännite

resistance     vastus

volt                voltti

watt               watti

generator      generaattori

solenoid        solenoidi

safety            turva-, suoja-

circuit            virtapiiri

horn               äänitorvi

indicator light merkkivalo

spark plug     sytytystulppa

wire               sähköjohto

regulator        säädin

auxiliary         apu-, sivu-

ground           maadoitus

current          virta

power            teho

ampere         ampeeri

ohm               ohmi

starter           käynnistin

alternator       vaihtovirtalaturi

switch           kytkin

breaker          katkoja

fuel gauge     polttoainemittari

pressure       paine

coil                sytytyspuola

coil                käämi

distributor      virranjakaja

sending unit  anturi  lähetin