Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb

  
Counter 

Ohjeita Instructions

Sanastot

Oppimateriaalit

Taustaa, backround

Oppimisprosessi

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 

            Pdf  Files 
       Vocabularies
 Sanastot


Suomennos


Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/Tilaus

Lapin ammattiopisto


FORESTRY COLLEGE
 
Taivalkosken 
metsäoppilaitos

LVI-LÄMSÄ


 

 


 Tekniikan Englantia sanaston ja harjoituskirjan kappaleen 1 sivulla 5 puuttuvat sanat
Monivalintatehtäviä Merkitse oikeat vaihtoehdot, väärästä vähennetään. Max. 5p

1. An internal combustion _______ is one that burns fuel internally. Sisäpuolinen polttomootori on moottori, joka polttaa polttoaineen suljetussa tilassa, sisällään.
A) fuel
B) engine
C) combustion
D) compression
E) outward

2. Basically this engine is a container in which we put _________ and air and start them burning. Periaatteessa moottori on säiliö, mihin me panemme polttoainetta ja ilmaa ja käynnistämme niiden polttamisen.
A) fuel
B) mixture
C) convert
D) device
E) compression

3. The mixture expands _______ while burning and pushes outward. Seos paisuu nopeasti palaessaan ja työntää voimansa ulospäin.
A) fuel
B) compression
C) rapidly
D) combustion
E) outward

4. In summary, the engine is a ___________ which _________ heat energy into mechanical energy to do work. Lyhyesti, moottori on laite, joka muuttaa lämpöenergian mekaaniseksi energiaksi tekemään työtä.
A) generator
B) device
C) compressor
D) converts
E) transmits

Kappaleen 1 muut puuttuvat sanat 11      12

Kappaleen 2 puuttuvat sanat  21  22  23  24  25  26  27  28  29  210