Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb

 


Ohjeita Instructions

Sanastot

Oppimateriaalit

Taustaa, backround

Oppimisprosessi

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 

        
Suomennos


Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/Tilaus



FORESTRY COLLEGE

 

Taivalkosken 
metsäoppilaitos



Tampereen Aikuiskoulutuskeskus





LVI-LÄMSÄ



Koneosapalvelu Oy
 

 

 

1. Engines-How They Work

Moottorit - Kuinka ne toimivat

Fig. 1 - Basic Elements of An Engine

WHAT IS AN "INTERNAL COMBUSTION" ENGINE ?  Ääni Sound

Let's see what the term "internal combustion" means:

• Internal means "inside" or "enclosed"

• Combustion is the "act of burning"

An internal combustion engine is one that burns fuel internally.

Basically this engine is a container in which we put fuel and air and start them burning.

The mixture expands rapidly while burning and pushes outward. This push can be used to move a part of the engine, and transmitted to drive the machine.

In summary, engine is a device which converts heat energy into mechanical energy to do work.

WHAT ELEMENTS ARE NEEDED FOR AN ENGINE ?

These elements are needed to construct a simple engine:

• Air, Fuel and Combustion

• Reciprocating and Rotary Motion

• Compression of Fuel-Air Mixture

• Engine Cycles - Two - or Four - Stroke

Polttomoottoreista löytyy käytännön englanninkielessä viitisenkymmentä keskeistä ammattisanaa. Tässä jaksossa tekstiin liittyvä polttomoottorin perusperiaatekuva ja siihen kytkeytyvä teksti kertovat polttomoottorin toiminnasta näillä termeillä

Tekstin suomennos

Combustion = poltto, palaminen, Compression = puristus, Fuel-Air Mixture = polttoaine-ilmaseos, Rotary and Reciprocating Motion = pyörivä ja edestakainen liike sekä cycles : two or four stroke = työkierto: kaksi tai nelitahtinen, ovat perusterminologiaa polttomoottorin toiminnalle.

What is an "Internal Combustion Engine"? Mikä on sisäpuolinen polttomoottori? Internal tarkoittaa sisäpuolista tai suljettua (enclosed). Combustion on palamistapahtuma, palaminen, polttaminen, hapetus. Combustion Chamber = palotila tai polttokammio. Näin polttomoottori on kone, joka polttaa burn polttoaineen sisällään.

Periaatteessa basically moottori on säiliö container, johon viemme polttoainetta ja ilmaa ja jossa sitten ryhdymme niitä polttamaan.

Palava seos paisuu expand nopeasti ja puskeutuu ulospäin. Tätä "puskua", työntöä voidaan käyttää liikuttamaan moottorin osia ja sieltä käyttämään konetta. Lyhyesti sanottuna moottori on laite, joka muuttaa lämpöenergian mekaaniseksi tekemään työtä. In summary, an engine is a device which converts heat energy into mechanical energy to do work.

What elements are needed for an engine? Mitä elementtejä moottoriin tarvitaan? Yksinkertaisen moottorin konstruointiin tarvitaan seuraavat elementit:

• Air, Fuel and Combustion - ilma polttoaine ja palaminen

• Reciprocating and rotary motion - edestakainen ja pyörivä liike

• Compression of Fuel-Air Mixture - polttoaineilmaseoksen puristaminen

• Engine Cycles-Two-or Four stroke - moottorin työkierto-kaksi tai nelitahtinen

Air, Fuel and Combustion - Ilma, polttoaine ja palaminen; Kolme peruselementtiä tarvitaan lämpöenergian tuottamiseksi moottorissa. Ne ovat ilma, poltttoaine ja palaminen.

Rights to translate this materials courtesy of Deere & Company, Moline IL, U.S.A (EA)

Sanastoa

expand laajeta paisua

push työntää

move siirtää liikuttaa

drive käyttää ajaa

produce tuottaa

summary tiivistelmä

energy energia

fuel polttoaine

mixture seos

reciprocating edestakainen

rotary pyörivä

stroke isku tahti

internal sisäpuolinen

inside sisäpuoli

act akti toiminta

container astia säiliö

rapidly nopeasti

outward ulospäin

transmit siirtää

construct rakentaa

heat energy lämpöenergia

convert muuttaa

mechanical mekaaninen

SANAN SELITYSTÄ

Convert - sana ja sen tekijämuoto Converter esiintyvät tekniikassa usein. Convert = muuttaa, muuntaa, siirtyä, jalostaa esim. paperia, kartonkia, puuta, terästä jne. Converter = muuntajakone, konvertteri teräksen jalostuksessa. Hyötyajoneuvoissa ja työkoneissa yleisesti käytetty hydrodynaaminen momentin muunnin on Torque Converter. Torque = vääntömomentti.

Yleisestihän momentinmuunnin voi olla mikä tahansa vaihteisto tai välitys, missä pyörimisnopeutta ja vääntömomenttia voidaan muuttaa. Periaatteessa se voi olla mekaaninen, hydraulinen, sähköinen, pneumaattinen jne, kunhan siinä vain muutetaan vääntömomenttia ja nopeutta. Converter is an apparatus that chances the direction of electric current, laite, joka vaihtaa sähkövirran suuntaa.

Compress = tiivistää, puristaa kokoon. Suomenkielessä ilmapumpuista käytetty nimitys kompressori tulee Compressor- puristin sanasta. Puristusuhde on Compression ratio. Ratio on matemaattinen ym. suhde, suhteellinen osuus, a:n suhde b:hen, tekniikassa vaihtosuhde ja välitys.

Combustion is the act of catching fire and burning, petrol is highly combustible. Combustion tarkoittaa palamistapahtumaa polttamista,palamista, bensiini on herkästi syttyvää/palavaa/tulenarkaa.

Cycle is a number of related events happening in a regularly repeated order; numeroilla määritelty säännöllisesti toistuva tapahtumajärjestys, bicycle; polkupyörä, kahdella jalalla säännöllisesti toistuva polkemiskierto, four stroke cycle engine; nelitahtinen työkierto, nelitahtimoottori.

Expand - käsitteenä kaasujen palaessa sylinterissä tarkoittaa laajenemista ja paisumista. Yleisesti sillä ymmärretään myös levittämistä, avaamista, kehittämistä, lyhentämätöntä kirjoittamista, avartamista paisuttamista sekä laajaperäistä ja yksityiskohtaista asioden käsittelemistä. To grow larger; gas expands when it is heated, kasvaa suuremmaksi; kaasu laajenee, kun sitä kuumennetaan. Extend jatkaa, jatkua, pidentää, extension boom on jatkopuomi.

KÄÄNNÖSHARJOITUS

Käännä suomeksi

1.The engine uses two forms of motion to transmit energy:

• Reciprocating Motion - up - and - down or back - and - forth motion

• Rotary motion - circular motion around point

The engine converts reciprocating motion in to rotary motion.

form muoto, motion liike, use käyttää, around ympäri

2.Four basic parts are needed to make the engine work on this way:

• Cylinder

• Piston

• Connecting rod

• Crankshaft

The piston and cylinder are mated parts, fitted closely so that piston easily glides in the cylinder but with little clearance at the sides.

mate yhdistää, fit sovittaa, glide liukua, clearance välys

3.The connecting rod is the link which transmits the motion of the piston to the crankshaft.

The motion is basically the same as when you pedal a bicycle. Your leg is like the connecting rod while the pedal crank and sprocket are like the crankshaft.

pedal polkea, sprocket ketjupyörä, leg jalka, crank kampi, veivi.