Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb

 

Counter 

Ohjeita Instructions

Sanastot

Oppimateriaalit

Taustaa, backround

Oppimisprosessi

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 

        
Suomennos


Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/TilausFORESTRY COLLEGE

 

Taivalkosken 
metsäoppilaitosTampereen Aikuiskoulutuskeskus

LVI-LÄMSÄ

Koneosapalvelu Oy


 

 

 

Eero Aula:
Tekniikan Englantia
Suomi-Englanti sanasto
Technical English
Finnish-English Wocabulary

Press CTRL+F to find the word, write the word into the box in English or Finnish.

Paina control+f ja täytä laatikko joko suomen tai englannin sanalla.

Sanasto perustuu laajalti Tekniikan Englantia sarjaan, jonka englanninkielisiin osiin on käytetty luvalla lainauksia mm. metsäkonevalmistajien Ponssen, Valmetin, Logsetin, Deere & Companyn ja Timberjackin, ym.  ohje-, käsi- ja oppikirjojen sivuilta.

The vocabulary is widely based on the series Technical English. Rights to translate these English materials Courtesy of Timberjack, Tampere, Finland and Deere & Company, Moline, IL, U.S.A.

Numero suomen ja englannin kielen sanan välillä viittaa kappaleeseen ja kirjasarjan osaan, missä tätä sanaa on käytetty. Esimerkiksi "ajettavuus 19/Ih driveability tarkoittaa, että sana "driveability" esiintyy Tekniikan Englantia I-osan harjoituskirjassa kappaleessa 19. Fm viittaa metsä- ja/tai metsäkonesanastoon ja h hydrauliikkaan. Katso sivu 160. 

The number between the English and Finnish word refers to the chapter where the word is used. For example "abrasive 2/II hiova means that  the word "abrasive" is used in chapter 2 in part II of  the Technical English Series Book. Word "ajettavuus 19/Ih driveability means that the word "driveability" can be found in chapter 19 of the Exercise Book of Part I of the Technical English. Fm refers to the Vocabulary of Forestry and/or Forest Machines. See page 208

15 osaa al56 15 parts

2-päinen sylinteri hj double end rod

2-vaiheinen fm 2-stage

2-vipu ohjaus fm 2-lever control

4-tahti 15/II 4-cycle

aaltoilla 6/II surge

aaltoilu * surge

aaltolaatta * curved spring washer

abiko-pihdit * abiko-pliers

absorboiva 2/II absorbent

adapteri * adapter

adoptoida * adopt

adsorboiva aine 2/II adsorbent

ahdettu fm charged

ahdin * supercharger

ahven fm perch

aiheuttaa al60 cause

aiheuttaa itselleen 10/II incurring

aiheuttaa, luoda 13/II create

aiheuttaen 9/II causing

aiheutua jstkn hj due to

aihiolevy * preform plate

aikaisempi tilavuus al56 former volume

aikakausi 15/II period

aina 7/II always

aine 12/II matter

aine  13/I substance

aine, asia 11/II matter

aineen olomuodot 12/II substances, states of substances

aineosa * constituent

ainesputki * material pipe

ainoa, yksinkertainen 17/II single

ainutlaatuisen 17/II uniquely

aisa * beam, shaft

aisalevy * pull bar plate

aisti, taju, tunto 11/II sense

aitaus 1/II enclosure

ajaa kilpaa, kilpailu * race

ajastimen kannatin * timer support

ajastin * timer

ajelehtiminen, valuminen al51 drift

ajettavuus 19/I driveability

ajo fm driving

ajohydrauliikka * driving hydraulics

ajoitettu 14/II timed

ajoittaa 4/I time

ajoitus 15/II timing

ajojarru fm driving brake

ajojarrut * driving brakes

ajokone * forwarder

ajomoottori * drive motor

ajoneuvo * vehicle

ajoneuvo 10/II vehicle

ajoneuvoelektroniikka * vehicle electronics

ajoneuvotulostin 17/II on-board printer

ajonopeus fm drive speed

ajopiirturi * tachograph

ajopumppu * drive pump

ajosilta, ajoluiska, kalteva pinta * ramp

ajotietokone * vehicle computer

ajoura fm logging road

ajovalo * headlight

ajovalojen kytkin * headlight switch

ajovalon rele * headlight relay

ajovalot * headlights

ajovoimansiirron pumppu * pump of the driving transmission

ajovoimansiirron syöttöpainesuodatin * drive train feed pressure filter

ajovoimansiirron yksikkö * driving transmission unit

ajovoimansiirto * driving transmission

ajovoimansiirto, hydrauliikka * driving transmission, hydraulics

ajovoimansiirtokaapeli * driving transmission cable

akansieni * Macrolepiota rhacodes

AKK 15/II BDC

akku * battery

akku, paineakku al50 accumulator

akkujännite 22/II battery voltage

akkukaapeli * battery cable

akkukotelon taustalevy * back plate of the battery case

akkuvesi * distilled water

akseli * axle

akseli 1/II shaft

akseli/voimansiirto 8/I shaft

akselikannatin * axle supporter

akselilappu * axle pad

akselilapun tuki * axle support

akselimutteri * ring nut

akselin kiinnitys * axle mounting

akselin varsi * axle arm

akselipaino fm axle load

akseliputki * axle tube

akselitappi * axel pin

akselitiiviste * axle seal

aksiaalilaakeri * axial bearing

akti, toiminta 1/I act

aktiivinen akseli * active axle

aktiivivaimennus * active damping

aktiivivaimennus yksikkö * active damping unit

akun kiinnike * battery fastening

akunkiinnike * battery cable connector

ala, alla, alapuoli 19/II underneath

ala, alue, piiri 3/II range

alaholkki * lower sleeve

alakuolokohta 15/II bottom dead center BDC

alalevy * bottom plate

alamäen aikana 10/II downhill stretches

alamäki 10/II downhill

alapuolella 1/II below

alapuoli, alempi- 19/II lower side

alapää al42 lower end

alas 2/I down

alaspäin 7/I downward

alempi 7/II lower

alempi staattorilevy * stator plate, lower

alennettu, kevennetty fm reduced

alennus 8/II reduction

alennus * discount

alennus, pudotus al55 reduction

alennusvaihde 4/II final gear train

alennusvaihde * reduction gear

alennusventtiili al51 reducing valve

alentaa 6/I reduce

alentaa, halventaa fm lower

alentaa, laskea 6/II reduce

alhainen 14/II low

alhainen kustannus al50 low cost

alikoko * undersize

alinomainen 2/II constant

aliohjautuvuus * understeering

alipaine * vacuum

alipaine, tyhjiö al58 vacuum

alipaineanturi * low pressure sensor

alipaineen ilmaisin * vacuum indicator

alipainemäntä al58 vacuum piston

alipainepumppu * vacuum pump

alistettu 9/I subjected

alkaa 2/I begin

alkupaine * initial pressure

alkuperäinen 2/I original

alkuperäinen 6/II primary

alkuperäiseen  12/II to original point

alle 6 volttia 22/II below six volts

aloittaa 10/II initiate

altis, avoin, suojaton 8/II exposed

altistaa * expose 

alue al44 range

alue, toimintasäde al59 range

alueilla 9/II in areas

aluevaihde * speed range gear

aluslaatta * washer

aluslevy * washer

aluslevy * plain washer

aluslevy, tiiviste, välirengas * washer

alustakaapeli * underbody cable

amf- antenni * amf aerial

ampeereina 22/II in amps

ampeeri 11/I ampere

ampeeriluku virranv. 12/I ampere amperage

ampeerimittari * ammeter

ankara 19/I severe

ankkuri * armature

annos ys ration

annostelupumppu * dosing pump

annostin * feeder,  dosing device

ansa, loukku * trap

ansa, pyydystää 2/II trap

antaa 7/I to let

antaa al42 give

antaa huumetta al49 dope

antaa myöten, pettää, taipua * yield

antaa vuokralle ys rent

antenni * aerial

antennikaapeli * aerial cable

antennin jalka * base of the antenna

antennin jatkojohto * aerial extension cable

anturi * sensor, detector

anturi, lähetin 11/I sending unit

anturiliityntä yksikkö * sensor contact unit

anturin suoja * sensor shield

anturitesteri * sensor tester

apteerata. jakaa * bucking

apteeraus fm bucking

apu al42 aid

apu-, lisä-, sivu- al53 accessory

apu-, sivu- 11/I auxiliary

apu, tuki, kokouma 7/II backup

aputoiminnat * auxiliary functions

arvioida, arvostella, luokitella 3/II rate

arviointi * evaluation

arviointi, arvioida ys appraisal

arvo * value

arvo, merkitys 17/II value

arvokkuus, -asema ys dignity

arvon aleneminen ys depreciation

asbestimassatiiviste * asbestos mass gasket

asema, asento, tila al50 position

asema, paikka, sijainti al50 location

asennelma * assembly

asennetaan 10/II is fitted

asennettu 5/II mounted

asennus * installation

asennus 9/II mounting

asennus kiinnitys 16/I mounting

asennuskehikko * assembly frame

asennuskisko * assembly bar

asennuslevy * assembly plate

asennuslevy * assembly plate

asennuslevy, releiden kiinnitys * assembly plate, fastening of relays

asennuslevy, suodattimen ritilä * assembly plate, filter screen

asennuslista * mounting moulding

asennusmonttu, -kuoppa * pit

asennusosat * assembly parts

asennuspuristin * press-in tool

asennusrengas * assembly ring

asennussarja * mounting kit

asennusteline * assembly stand

asentaa 3/II install

asentaa 9/II mount

asentaa, installoida * install

asetettu taso al42 set level

asettaa al42 set

asettaa kohdalleen fm adjust

asettaa yhteyteen al43 relate

asettaa, asentaa fm apply to

asettaa, määrätä ys constitute

asettua paikalleen al57 seating

asia, esine, kappale 11/II thing

asiakas 17/II client

asianajaja ys barrister

asianajaja ys solicitor

asianomainen fm respective

askelma * foot step

askelmalevy * step plate

askelmoottori * step motor

aste 15/II degree

aste, suhde, taso 2/II degree

astelevy, kaariasteikko * protractor

astia, säiliö 2/II container

aukikiertyminen al58 unwinding

aukko 21/II hole

aukko, suu, reikä 6/II orifice

aukkolevy * opening plate

auraus fm ploughing

auraus * toe in

aurinkopyörä * sun gear

aurinkopyörän akseli * sun gear shaft

aurinkosuojaverho * sun blind curtain

autolautta * ferry

automaattinen 22/II automatic

automaattisesti 22/II automatic manner

automaattisulake * automatic fuse

autosarja * car kit

auttaa, korjata al52 remedy

avaimenperä * key holder

avain * key

avain, työkalu * spanner

avartaa, kalvaa * ream

avattava tappi * openable pin

avautua al42 open

avohaalari * open overalls

avohakkuu * clear felling

avohakkuu fm clear cutting

avoin, avata 2/I open

avosuo fm open peatland

avovetopyörä * spur sprocket, open drive wheel

avustaa, auttaa al58 aid

banjoliitin * banjo connector

banjopultti * banjo bolt

banjoruuvi * banjo screw

bendix laite * bendix drive

bensiini al58 gasoline, fuel

bensiini am. 3/I gasoline

bensiini engl. 11/II petrol

bensiinimoottori 19/I gasoline engine

brutto fm gross

butaani fm butane

cd-rom asema * cd rom drive

cd-rom levy * cd-rom disk

cd-vaihtaja * cd-auto changer

chilen osat * parts, model chile

chip diodi * chip diode

chip inductor * chip inductor

chip keraaminen sähkönvaraaja * chip ceramic capacitor

chip kerko * chip ceramic capacitor

chip kontrolleri * chip controller

chip lineaaripiiri * chip linear circuit

chip logiikkapiiri * chip logic circuit

chip muistipiiri * chip memory cicuit

chip optokomponentti * chip optoelectronics

chip piirikorttiliitin * chip circuit board connector

chip sähkönvaraaja * chip tantalum capacitor

chip tantaali * chip tantalium

chip transistori * chip transistor

chip varistori * chip varistor

chip vastus * chip resistor

chip zenerdiodi * chip zener diode

chip-kela, (elektroniikka) * chip coil ( electronics)

chip-polko * chip polycarbonate capacitor

c-tanko * c-bar

cu-tiiviste * copper seal

dc/ac muunnin * dc/ac converter

dc/dc muunnin * dc/dc converter

dieselkäyttöinen * diesel powered

diesellämmitin * diesel heater

dieselmoottori * diesel engine

dieselmoottorin hehku * diesel engine glow plug system

dieselmoottorin kiinnitys * diesel engine mounting

dieselöljy * diesel oil

different/erotus- 1/II differential

diodi * diode

diodisilta * diode bridge

dioksidi 18/II peroxide

d-liitin * d-connector

d-liitin, piirikortti * d-connector, pcb-mounting

doping, huume al47 dope

dynamometri 14/II dynamometer

edelleen, lisä- 17/II further

edellytys, ehto ys prerequisite

edestakainen 1/I reciprocating

edistää * promote

edullisempi 2/II cheaper

edustaa 13/II represent

ehkäistä 19/I inhibit

ei numeroa * no number

ei pitempään 18/II no longer

ei valittavissa * no selection

ekosysteemi fm ecosystem

eksakti, tarkka, täsmällinen * exact

elektrolyytti 18/II elektrolyte

elektroninen 22/II electronic

elementti * element

elintärkeä 7/II vital

emitteri, lähetin 21/II emitter

emolevy * mother board

energia 11/II energy

ennakko * advance

ennakoida 18/I anticipate

ennakoitu, toivottu ys anticipated

ennalta määrätty 6/II predetermined

ennalta määrätty al59 specified

ennen 18/II before

ensiapupakkaus * first aid kit

ensiapusarja fm first aid kit

ensisijainen 2/II prime

ensisijaisesti 5/I primarily

ensiökuristin * primary choke

epäjärjestys, sotkea ys clutter

epäkesko * eccentric

epäkesko 15/II tappet

epäkesko * cam

epäkeskokiinnitin * eccentric clamp

epäkeskolevy * eccentric plate

epäkeskosalpa * eccentric latch

epäpuhdas 2/II unclean

epäpuhtaudet al59 impurities

epäpuhtaus 2/II impurity

epäpuhtaus, lika 2/II contaminant

epätasapaino * unbalance

erikoinen 21/II unusual

erikoisen 14/II extra

erikokoisia hj different sizes

erilainen * different

erilainen 18/II unlike

erilainen, eri al53 various

erilainen, ero al53 different

erilaisilla 13/II at various

erillinen 7/II separate

erimerkkinen varaus al48 unlike charge

eriste * insulating material

eriste * insulator

eristeet * insulations

eristehuopa * insulation blanket

eristeletku * insulating hose

eristelevy * insulation board

eristematto * insulation mat

eristetty fm insulated

eristys fm insulation

eristysmatto * insulating mat

eristysnauha * insulating tape

erityispiirre 17/II feature

erityistarpeet 17/II specific needs

ero * difference

ero 9/II differential

ero-, erilainen 19/II different

erottaa 5/II separate

erottaa, tehdä huomatuksi ys distinguish

esikäsittely * pretreatment

esilämmitin 16/II preheater

esimerkiksi 15/I for example

esiohjattu 9/II pilot controlled

esiohjattu al52 pilot operated

esiohjauksen karasarja * pilot control spool set

esiohjausventtiili * pilot-operated valve

esipuhdistin * precleaner

esisekoittua al61 premixing

esisuodatin täydellinen * primary filter, complete

esite * brochure

esittely 8/I introduction

esittää 22/II present

esivalintakytkin * preselection switch

estosuunta al49 reverse bias

estää ehkäistä 5/I prevent

estää, ehkäistä ys impede

eteenpäin 9/I ahead

eteenpäin al43 forward

etu 19/I advantage

etu, paremmuus 15/II advantage

etuaisa * front beam

etuakseli * front axle

etuholkki * front sleeve

etukansi * front cover

etukuormaaja * front-end loader

etukuormaaja * front end loader

etulasi * front glass

etulevy * front plate

etupalkki * front beam

etupohjapanssari * front belly plate

etupuoli, etuosa 6/II front

etupyörä * front wheel

etupää, -osa fm front

eturungon suojalevyt * front frame guard plates

eturungon voitelujärjestelmä * front frame lubrication system

eturunko * front frame

etusija * precedence

etusija, -oikeus 7/II priority

etusuojakansi * front protection cover

etuteli * front bogie

etutelin kiinnitys * front bogie mounting

etuterien sylinteri * front knife cylinder

etuterä * front knife

etuvastus * front resistance

etäinen, kaukainen 16/I remote

etäis-/kauko-ohjaus 9/II remote control

etäisyys, välimatka 11/II distance

ferriitti * ferrite

fet * field-effect transistor

fettikortti * fet circuit board

fleecetakki * fleece coat

f-liitin * f-connector

fosfori al47 phosphorous

generaattori, laturi * generator

generaattorin kiinnitys * generator mounting

gollegepusero * college blouse

gps-antenni * gps-aerial

gps-kortti * gps circuit board

haaksirikko, raunio ys wreck

haalari, suojapuku * overalls

haapa * aspen

haaparousku * aspen milk cap

haaparousku * Lactarius trivialis

haaparousku * northern milk cap

haara al51 branch

haarukka * fork

haarukka, kytkeä yhteen * yoke

haarukkanivel * fork joint

haarukkavipu, hankaluu * wishbone

haavanpunikkitatti * orange aspen bolete

hahlolatta * grooved flat steel

hahlolevy * grooved plate

hahlomutteri * grooved head nut

haihduttaa 5/I dissipate

haihtua 18/II dissipate

haihtuva 3/I volatile

haihtuvuus 19/I volatility

hajaantua 18/II diffuse

hajota 18/II split

hajottaa, levittää, hajaantua ys disperse

hajottaja lisäaine 19/I dispersionsmedel

haka-avain * hook key

hake * woodchip

hake fm chip

hakkuri * chipping machine

hakkuu fm logging, felling

halkaisija, läpimitta 17/II diameter

halkeama, repeämä ys rent

hallinta fm control

hallinta, ohjata 5/II control

hallinta-akseli * control shaft

hallintalaitteet fm controls

halogeenilamppu * halogen bulb

haluta  8/II desire

haluttu 18/II desired

haluttu, toivottava 2/II desirable

halvempi al61 cheaper

hammas * gear tooth

hammas akseli * toothed shaft

hammasakseli * cogged shaft

hammashihna * cogged belt

hammasjako, aste, nousu * pitch

hammaskehä * gear ring

hammaskosketus, ryntö al54 mesh

hammaslevy * cogged plate

hammaspyörä * gear wheel

hammaspyörä 16/I gear

hammaspyörä, tasauspyörän pyörä * gear wheel, differential gear wheel

hammaspyörä, vaihde * gear wheel,  gear

hammaspyöräkotelo * gear housing

hammaspyörän pumppu * gear wheel pump

hammaspyörästö * set of gear wheels

hammaspyörävälitys al43 gear drive

hammastanko * cogged rack

hammasvaihde 10/I gear

hangata 3/I rub

hankkia itselleen 10/II incur

hankkia, ostaa * purchase

hankkia, saavuttaa hj acquire

hankkia, varata 8/I provide

hankkia, varustaa al58 provide

hansikas * glove

hansikaskotelo * glove box

hansikaskotelo * glove compartment

hapan fm acid

hapero * Russula

hapettuminen 2/II oxidation

hapettumisen estolisäaine 19/I antioxidant

happi 18/II oxygen

happo 2/II acid

happojäännös 18/II sulfate radical

harhailla, eksyä ys stray

haritus * toe out

harjus fm grayling

harkinta, huomioon ottaminen 3/II consideration

harkita, pitää jnak 13/II consider

harmaaleppä fm grey alder

harmaamustesieni * Coprinus atramentarius

harmi  2/II trouble

hartsi, liima, pihka 19/I gum

harvennus 17/II thinning

harvesteri * harvester

harvesterin laippa * harvester flange

harvesterin puomi fm harvester boom

harvesterin runko * harvester frame

harvesteripumppu * harvester pump

harvesteripää * harvesting head

harvesteriyksikkö fm harvesting unit

hattumutteri * blind nut

hauki * pike

hauras, hento ys fragile

havainnoida 20/II observe

havainnollistaa 18/II demonstrate

havupuu * coniferous tree

havupuu fm conifer

hehkua, hehku, hehkuttaa * glow

hehkukaapeli * glow cable

hehkukierukka * glow coil

hehkulamppu * bulb

hehkulamppu * glow bulb

hehkun ohjausyksikkö * glow plug control unit

hehkun rele * glow plug relay

hehkunvastus * glow resistance

hehkupoltin * glow bulb

hehkutulppa * glow plug

hehkutulppa * glow plug

heidän oma hj their own

heijastamaton fm reflection free

heijastin * reflector

heikko 19/II weak

heilahteleva 1/II oscillating

heilahtelun vaimennin * oscillation damper

heinä fm hay

heittää al57 throw

heittää pois, hylätä, romuttaa al59 discard

heittää, paiskata 11/II pitch

hela * fitting

helmi * pearl

helposti fm easily

helpottaa * facilitate

helpotus, huojennus al58 relief

helppo fm easy

helppo käynnist. 19/I easy starting

helppopääsyinen ys accessible

hengittää 13/II breath

hengitys 1/I aspiration

hengityssuojain * respirator

hengähdystauko, lykkäys ys respite

henkselit * suspenders

herkkusieni * champignon

herkkutatti * Boletus edulis

herkkutatti * edible boletus

herkkä, arka 5/II sensitive

herkkä, arka, murea ys tender

heti (paikalla) ys promptly

heti, välittömästi 10/II immediately

heti, välittömästi 17/II instantly

hetki al42 instant

hevosenkenkä 20/II horseshoe

hevosvoima 14/II horsepower

hidas ( matala) fm low

hidas, heikko, holtiton * slack

hidastaa 10/II slow

hidastaa * decelerate

hidastaa, hidas al57 slow

hidastaa, viivyttää 10/II retard

hiekka 2/II sand

hiekoittaa, sora ys gravel

hienojakoinen * finely

hienon hieno 2/II tiny

hienosti 2/II finely

hienosuodatusjärjestelmä * fine filtration system

hieskoivu fm pubescent birch

hihna * belt

hihnankiristin * belt tensioner

hihnapyörä * belt pulley

hihnapyörä al57 drive pulley

hihnapyörä, kaksiurainen * belt pulley, 2-groove

hihnapyörä, köysipyörä * pulley

hihnat * belts

hiili * carbon C

hiili * coal

hiiliharja, harja, sivellin * brush

hiilimonoksidi * CO

hiilisarja * brush set

hiilisarja täydellinen * brush set, complete

hiilivety * HC hydrocarbon

hiilivety * hydrocarbon

hiiri * mouse

hilla fm cloudberry

hilseillä, kuoria, riisuutua * peel

hilseily * scaling

hinata * tow

hinaus, vastus, vetää * drag

hinausköysi * towing line

hinauspuomi * tow bar

hinta 3/II cost

hinta 11/II price

hiomakivi * grinding stone

hiomalaikka * grinding wheel

hiova 2/II abrasive

hirveä, kauhea, kamala ys strait

hirvi fm elg, moose

hitaampi 10/II slower

hitaus 11/II inertia

hitsata, hitsi, hitsisauma * weld

hitsattava mutteri * weldable nut

hitsausjigi * welding jig

hitsausjigi * welding jig

hitsauskaasu * welding gas

hitsauslanka * welding wire

hitsausruuvi * welding screw

hitsausspray * welding spray

hitsi * weldind

hiukkanen 2/II particle

hoidettu, käsitelty 2/II treated

hoitaa pois 5/I carry off

holkki * sleeve

holkki, hylsy, istukka * socket

holkki, hylsy, putki 7/I sleeve

holkki, pusla al54 bush

holkkilatta * sleeve flat

holkkitiiviste * cable seal

housut * trousers

huippu hj peak

huippu, ylin kohta 11/II top

humus fm humus

huohotin * breather

huohotinputki * breather pipe

huohotus hj air vent

huohotus, -tin hj vented manifold

huokoinen 2/II porous

huokonen 2/II pore

huolehtia, pitää huolta al59 provide

huolellinen 18/I carefull

huolellisesti 5/II carefully

huolenpito 18/I care

huoli, koskea 19/I concern

huolimatta/välittämättä jstk 3/II regardless

huoltoasema * filling station

huoltokohde * service item

huoltolaukku * service case

huolto-ohje * service instruction

huoltotaso * service level

huoltotaso, -silta fm service platform

huoltotason alalevy * service level lower board

huoltotason levy * maintenance level plate

huoltotiedote * service bulletin

huom. vapaa * note, free

huomata 3/II note

huomata, panna merkille al48 notice

huomattava 17/II outstanding

huomattava, melkoinen ys substantial

huomio- varoituslevy * attention and warning plates

huomioi al59 observe

huomiolevy * signal board

huomioonotettava (tärkeä) seikka 3/II consideration

huomiovalo * indicator light

huopatiiviste * felt seal

hurmaava, ihailtava ys adorable

huuhdella 6/I flush

huuhtelu 15/II scavening

huuhtelupaine * flushing pressure

huulitiiviste * lip seal

hydr. puristin hj hydraulic press

hydr. tunkki hj hydraulic jack

hydrauli linja * hydraulic line

hydrauli öljyn lämmitys * hydraulic oil heating

hydrauliikka * hydraulics

hydraulijohdin, linja al50 hydraulic line

hydraulijärjestelmä fm hydraulic system

hydraulikaavio * hydraulic diagram

hydrauliletku * hydraulic hose

hydraulimoottori * hydraulic motor

hydraulimoottorin suoja * hydraulic motor shield

hydraulinen sylinteri * hydraulic cylinder

hydraulinen tasapaino al52 hydraulic balance

hydraulinen venttiilinnostin * hydraulic tappet lifter

hydraulinen voimansiirto * hydraulic drive train

hydrauliporras * hydraulically operated foot steps

hydraulipumppu * hydraulic pump

hydrauliputki * hydraulic pipe

hydraulisesti 15/I hydraulically

hydraulisäiliö * hydraulic oil reservoir

hydraulivarusteet * hydraulic equipment

hydrauliöljy * hydraulic oil

hydrauliöljylauhdutin * hydraulic oil cooler

hydrauliöljyn imusuodatin * hydraulic oil intake filter

hydrauliöljyn lämmitys * hydraulic oil heating

hydrauliöljyn painesuodatin * hydraulic oil pressure filter

hydrauliöljyn paluusuodatin * hydraulic oil return filter

hydrauliöljyn tankkauspumppu * hydraulic oil refilling pump

hydrauliöljytankin huohotin * hydraulic oil tank breather

hydrometri, tiheysmittari 13/I hydrometer

hydrostaattinen * hydrostatic

hylkääminen 5/I rejection

hylly * shelf

hyllylevy * shelf board

hylsyavainsarja * socket wrench kit

hytti * cabin

hyttiyksikkö * cab unit

hyvitys, korvaus ys remuneration

hyväksyä 19/I accept

hyytelö, hyytyä ys jelly

hyökkäys ys sortie

hyötyajoneuvo * commercial vehicle

hyötykuorma * payload

hyötysuhde * efficient

hyötysuhde, suorituskyky 3/II efficiency

häikäisy * glare

häikäisysuoja fm sun blind

häikäisysuojaverho * antiglare shield curtain

häiritä al59 interfere

häiriö, sekaantuminen 17/II interference

häiriönpoistaja * interference filter

hälytin * alarm

hälytysvalo * alarm light

hämmentää, heiluttaa al59 stir

hämähäkki, ristikkoakseli * spider

hätäohjauksen rele * emergency steering relay

hätäohjaus * emergency steering

hätäohjauspumppu * emergency steering pump

hätäohjausyksikkö * emeregency steering unit

hätä-stop * emergency-stop

hätätilanne 10/II emergency

hätävilkkujen kytkin * emergency light switch

häviö al52 loss

häviö, vähentää 18/II loss

höyry 12/II steam

höyry 19/I vapor

höyrystin, haihdutin * evaporator

höyrystinkenno * evaporation cell

höyrystyä 19/I evaporate

höyrystyä 3/I vaporize

icl-vipu * icl-lever

ihmiskunta 11/II mankind

ikkuna * window

ikkunankahva * window handle

ikuisesti 11/II forever

ilma 1/I air

ilma kuumenee 3/I air heats

ilma vedetään al44 air is drawn

ilma, sää al42 weather

ilma-alus 5/I aicraft

ilmaisin * indicator

ilmaista 19/II indicate

ilmaistu al59 indicated

ilmajarrupoljin * air brake pedal

ilmajousi * air suspension

ilmajousitus fm pneumatic cushion

ilmakehä 2/II atmosphere

ilmakehän al58 atmospheric

ilmakehän- hj atmospheric

ilmakehän- al60 atmospheric

ilmakerrointunnistin * oxygen sensor

ilmakompressori * air compressor

ilmaletku * air hose

ilman 2/II without

ilman kanssa 3/I with air

ilman poisto, vuoto, ilmaus * bleeding

ilman saasteet fm air pollution

ilman sisäänotto fm air input

ilmanpainemittari * air pressure gauge

ilmanpuhdistin * air cleaner

ilmanpuhdistin al45 air cleaner

ilmanpuntari * barometer

ilmansuodatin * air filter

ilmansuodatin, koonta * air filter, assembly

ilmansuodatinelementti * air filter cartridge

ilmanvaihtoreikä 1/II vent

ilmanvastus, laahaus * drag

ilmaritilä * air screen/ grill

ilmaseos 2 air-mixture

ilmast.laitt.kytkin * air conditioner switch

ilmastointi fm ventilation

ilmastointi kanavan suulake * air-conditioning nozzle

ilmastointi laitteen kompressori. * air conditioner compressor

ilmastointikotelo * air conditioning casing

ilmastointilaite * air conditioner

ilmastointiletku * air conditioning hose

ilmastointiletkun suoja * cover of the air conditioning hose

ilmasuulake * air nozzle

ilmasuutin * air nozzle

ilmasylinteri * air cylinder

ilmatoiminen 16/II pneumatic

ilmatyyny * air bag

ilmausventtiili * bleed valve

ilmeinen, selvä 19/II obvious

ilmiselvästi 13/II obviously

ilmoittaa, olomuoto 20/II state

ilmoitus * notification

ilotulitus, juhlavalaistus * illuminations

imeä itseensä 13/II absorb

imu * induction

imu- ja pakojärjestelmä. * inlet and exhaust systems

imu- ja pakojärjestelmän osat * parts of the inlet and exhaust system

imu sisäänotto 7/I intake

imu- tai pakosarja al61 manifold

imu, imeminen, imupaine * suction

imuadapteri * suction adapter

imujärjestelmä * inlet system

imujärjestelmä 14/II intake system

imuletku * suction hose

imulevy * suction plate

imulähtö * suction outlet

imuohjain * suction guide

imupuoli al54 inlet side

imupuoli al58 intake side

imuputki * suction pipe

imusarja * intake manifold

imusihti * suction strainer

imutahti 15/II intake stroke

imutahti * induction stroke

imuventtiili * inlet valve

imuventtiili 2/I intake valve

indikoida, ilmaista 13/II indicate

induktiivianturi * inductive sensor

induktio 20/II induction

indusoida, aiheuttaa 20/II induce

indusoituu 20/II is induced

internet * internet

invertteri * inverter

irrotettava * detachable

irrottaa 8/I disconnect

irrottaa * detach

irrottaa, avata, päästää * unfasten

irrottaa, vaihtaa vapaalle * disengage

irrotusmutteri * removal nut

isku 10/I shock

isku tahti 1/I stroke

isku ylöspäin 2/I up-stroke

isku, kolaus al52 shock

isku, sysäys, törmäys al57 impact

iskuavain * impact wrench

iskunkestävä * impact resisting

iskunvaimennin * shock absorber

iskutilavuus * cubic capacity, cc

isohapero * marshy russula

isohapero * Russula paludosa

isommalle 7/II wider

istua al42 seat

istuimeen asennettu fm seat mounted

istuimen jalusta * seat base

istuimen lämmitin * seat heater

istuimen lämmityskytkin * seat heater switch

istuimen sylinteri * seat cylinder

istuimen vakaaja * seat stabilizer

istuin * seat

istuinrunko * seat housing

istuinsuoja * seat cover

istuintyyny * seat cushion

istukka 9/II seat

istutus fm planting

itse al48 itself

itse asiassa hj in effect

itse asiassa * virtually

itsensä, itse al50 itself

itsestään selvästi hj obviously

itsesyttyminen * spontaneuous ignition

jaettu 15/I divided

jakaa 4/I deliver

jakaa 5/I distribute

jakaa 15/I divert

jakaa * divide

jakaa al47 share

jakaja * divider

jakaminen, osa, osuus ys allotment

jakelu 19/I distribution

jakeluauto * delivery van

jakoavain * adjustable spanner

jakoavain, työkalu, avain * wrench

jakolaatikon kiinnitys * transfer box mounting

jakolevy * divider plate

jakolohko * distribution block

jakopää 7/I timing drive

jakopääty * distribution head

jakorasia * distributing box

jakorasia, liitäntänapa * terminal

jakovaihde * transfer box

jakovaihteisto * dividing transmission

jakoventtiili * distribution valve

jakso al56 sequence

jakso, vaihe 15/I sequence

jalkakanavalevy * foot channel board

jalkalevy * foot plate

jalkanaula 16/I foot-pound

jalo * noble

jalometalli * noble metal

jalostaa rotua fm breed

j-aluslevy * j-washer

jalusta * base

jalusta 17/II pedestal

jalusta/pystypilari * crane base/vertical pillar

jalustan alaosa * base, lower part

jalustan keskusvoitelu * base central lubrication

jalustan kiinnitys * base fastening

jalustan yläosa * base upper part

jarru * brake

jarru 10/II brake

jarru, hidastin 10/II retarder

jarru, kitka, raahata * drag

jarruhihna * brake lining

jarruhydrauliikka * brake hydraulics

jarrujärjestelmä * brake system

jarrujärjestelmä fm braking system

jarruletku * brake hose

jarruletkun suoja * brake hose protection

jarrulevy * brake disc

jarrulevy, sisä * brake disc, inner

jarrulevy, ulko * brake disc, outer

jarruneste * brake fluid

jarrupainemittari * brake pressure gauge

jarrupala * brake pad

jarrupiiri * brake circuit

jarrupoljin * brake pedal

jarruputki * brake pipe

jarruriipuke * damper pendant

jarrurumpu * brake drum

jarrusarja * brake kit

jarrusylinteri * brake cylinder

jarrutehostin * brake booster

jarrutusmomentti 10/II braking torque

jarruvalojen anturi * brake light sensor

jarruvalot * brake lights

jarruventtiili * brake valve

jatkaa 19/I extend

jatke 16/II extension

jatkeen nokkarullasto * front rollers for extension boom

jatkeen sylinteri * extension boom cylinder

jatkelevy * extension plate

jatkettu 16/II extended

jatkettu/jatkettava kuormatila fm extended bed

jatkoholkki * extension sleeve

jatkojohto * extension cable

jatkoliitin (sähkö) * in-line connector (electrical)

jatkomutteri * extension nut

jatkonippa * extension nipple

jatkopankko * extension bunk

jatkopuomi fm extension boom

jatkoputki * extension tube

jatkua 18/II continue

jatkua, jatkaa hj continue

jatkuva al54 continuous

jatkuva al56 sustained

jatkuvuus, hitaus 12/II inertia

jauhe, puuteri, puru, nuuska * powder

jauhesammutin * powder fill fire extinguisher

jic-liitin * jic-connector

jne, ynnä muuta 3/II etc = etcetera

jne. fm e.t.c.

jnk. aikana 9/I during

jnk. aikana al42 during

jnk. kautta 10/II via

jnk. lyömä 19/I struck

jnk. mukaan * according

jnk. sijasta 21/II instead of

jnk. suuntaan al48 toward

jnk. vaikutuksesta al61 due to

jnk. vastainen 19/I adverse to

johdin 5/I baffle

johdin 20/II conductor

johdinryhmä * cable harness

johdonmukaisesti 9/II consequently

johdotus * wiring

johtaa 6/I conduct

johtaa 19/I derive

johtava 20/II leading

johto * lead

johto, rautalanka * wire, iron wire

johtosarja * electrical harness

johtosuoja * wire shield

johtuen jostakin al61 due to

johtuva, seuraava 20/II consequent

jokainen 4/I each

jokamiehen oikeus fm everyman`s rights

jokin 22/II something

joko- 9/II either

joko tai al58 either- or

joko... tai 10/II either... or

jompikumpi al43 either

jonkin puute al47 lack

jos painaisimme hj if we were to push

jotta al59 in order

jousen jännitys al51 spring tension

jousen keskitappi * spring tie bolt

jousi * spring

jousialuslaatta * spring washer

jousialuslevy * spring washer

jousikuormitteinen 16/II spring loaded

jousikuppisarja * spring cap kit

jousirengas * spring ring

jousisarja * spring kit

jousisokka * spring cotter pin

jousivaikutteinen fm spring action

joustava, taipuisa al43 flexible

joustavuus 17/II flexibility

joustoaluslevy * spring washer

jousto-osa * flexible part

joutokäynti * idling

joutokäyntinopeus * idling speed

joutomaa fm waste land

jtk kohti, päin 20/II toward

juhlia, remuta ys revel

juna * train

juoksupyörä, siipipyörä * impeller

juoksuttaa * dfrain off

juolukka fm bog whortleberry

juontovinssi * skidding winch

juottaa * braze

juottaa  solder

juuri  fm root

juuttua 2/II caught

juuttua, ahtautua, ruuhka * jam

jykevämpi, vankempi al61 sturdier

jyrkkä rinne ys steep slope

jyrsin * milling cutter

jyvä 2/II grain

jäkälä fm lichen

jäljelle jäävä 7/II remaining

jälkihoito * aftertreatment

jälkitiputus * post-injection

jälleen al42 again

jälsi fm cambium

jänis fm hare

jännite 11/I voltage

jännite, kiristys, pingotus * tension

jänniteen muunnin * voltage converter

jännitemittari * voltage meter

jännitesyöttö * voltage feed

jännitesyötön kaapeli * voltage supply cable

jännitteen alennin * voltage reducer

jännitteen säädin * voltage regulator

jännitys al42 tension

jännitys, rasitus 13/II stress

järeämpi al61 more rugged

järjestelmä 5/I system

järjestelmä al54 system

järjestää * arrange

järjestää, taivuttaa ys dispose

jäteauto * garbage truck

jätesakka, rapa * sludge

jätesakka, -terva 2/II sludge

jättää 19/II leave

jättöpuoli 15/II backside

jäykiste * reinforcement

jäykistekaari * reinforcement arc

jäykistekulma * reinforcement angle

jäykistelatta * reinforcement slab

jäykistelevy * reinforcement plate

jäykisteripa * reinforcement rib

jäykistesylinteri * reinforcement cylinder

jäykistetty * trussed

jäykkä, kiinteä fm rigid

jää 12/II ice

jäädyttää 2/II freeze

jäädä al59 remain

jäädä/olla jäljellä 2/I remain

jäähd. järjestelmä 5/I cooling system

jäähdytimen korkki * radiator cap

jäähdytin * cooler

jäähdytin 5/I radiator

jäähdytin, moottori * radiator, engine

jäähdytinkenno * radiator cell

jäähdyttimen hihna * radiator fan belt

jäähdyttimen kannatin * radiator carrier

jäähdyttimen kiinnitys * cooler mounting

jäähdyttimen suojasäleikkö * radiator screen

jäähdyttimen säleikkö * radiator screen

jäähdyttämällä 12/II by cooling

jäähdyttävä ilma 5/I cooling air

jäähdyttää 6/I coll

jäähdyttää * refrigerate

jäähdytys 5/I cooling

jäähdytysjärjestelmä * cooling system

jäähdytysjärjestelmä, hydrauliikka * cooling system, hydraulics

jäähdytyskiertolohko * cooling circulation block

jäähdytyslevy * heat plate

jäähdytysneste * coolant

jäähdytysneste 5/I coolant

jäänestoaine * antifreeze

jäännös * residue

jäätyminen 19/I icing

jäätyä 19/I freeze

k70 keskusvoitelu * k70 central lubrication system

k75 keskusvoitelu * k75 central lubrication system

k75s keskusvoitelu * k75s central lubrication system

kaapeli * cable

kaapeli, aktiivivaimennus * cable, active damping

kaapelikenkä * cable clamp

kaapelikotelo * cable housing

kaapelikouru * cable channel

kaapelin valmistusohje * cable manufacturing instructions

kaapelisarja * cable set

kaapelitiiviste * cable seal

kaapia, raapia, hangata * scrape

kaari * arc

kaarihitsaus * arc welding

kaarilevy * arc board

kaarituki * arc support

kaarnikka * crowberry

kaasoujousen kiinnike * fastening bracket, gas strut

kaasu * gas

kaasujousi * gas strut

kaasumainen 12/II gas

kaasumoottori * gas motor

kaasunsäädin * gas regulator

kaasunsäätimen osat * gas regulator parts

kaasupoljin * accelerator pedal

kaasusäiliö * gas reservoir

kaasut al45 gases

kaasutin 13/II carburettor

kaasuttimen kurkku al60 venturi

kaasuvaijeri * accelerator cable

kaasuvipu * engine speed control lever

kaataa fm fell

kaataa al56 pour

kaato-juontokone * feller skidder

kaatokiila * felling wedge

kaatokone * feller

kaatolaite * felling device

kaatovänkä fm felling lever

kaatoyksikkö, -pää fm felling unit

kaavinrauta, kaavin * scraper

kaavinrengas * scraper ring

kaavio * diagram scheme

kahdeksan volttia 22/II eight volts

kahdesti ympäri 2 around twice

kahmain juontokone * grapple skidder

kahmari * grab

kahmarin sylinteri * grapple cylinder

kahva * handle / grip

kaiken aikaa, herkeämättä al60 constantly

kaikissa suunnissa hj in any directions

kaikki fm all

kaikkialla 2/II everywhere

kaikkialla hj throughout

kaikkiin suuntiin hj all directions

kaiutin * loudspeaker

kaivinkone fm excavator

kaksi asiaa 3/I two things

kaksikerroksinen bussi * double decker

kaksitoiminen hj double acting

kaksivoimapuristus * double stage squeeze

kaksoisjarruriipuke * dual swing damper

kaksoiskartiorengas * double cone ring

kaksoisnippa * double nipple

kaksoispaluusuodatin fm dual return filter

kaksoisvetopyörä * double drive wheel

kalastus fm fishing

kalibrointi * calibration

kalina, räminä * clash

kalliimpi al61 more expensive

kallis al43 expensive

kallistaa al43 tilt

kallistettava 17/II tiltable

kallistuksen rajoitin * inclination limiter

kallistus fm tilting

kallistuskulma-anturi * inclinometer

kallistussylinteri * tilting cylinder

kalteva, viettää, viistous * ramp

kalustus, sisustus fm fittings

kalvaa, väljentää * ream

kalvain, avarrin * reamer

kalvashaaparousku * pallid milk cap

kalvashaaparousku * Lactarius utilis

kalvo * diaphragm

kalvo, kierukka, himmennin * diaphragm

kalvosylinteri * diaphragm cylinder

kamera * camera

kammio, tila 4/I chamber

kampa * comb

kampi, veivi al61 crank

kampiakseli * crankshaft

kampiakselisarja * crankshaft kit

kampikammio * crankcase

kanava 5/I duct

kanava, virtaustie al52 passage

kangashapero * brick-red russula

kangashapero * Russula decolorans

kangasrousku * Lactarius rufus

kangasrousku * rufou milk cap

kangassillihapero * Russula erythropoda

kangastatti * Suillus variegatus

kani fm rabbit

kannake * carrier

kannatin * support

kannatin 16/I bracket

kannatinlaippa * support flange

kannatinpukki * trestle

kannatinrengas * support ring

kannattaa, tukea ys sustain

kannen laippa * cover flange

kannentiiviste * head gasket

kannonkäsittelylaitteisto * stump treatment system

kannonkäsittelyn kytkin * stump spray switch

kansallispuisto fm national park

kansi * cover

kansi, laippa * cover, flange

kansilevy * cover plate

kansiruuvi * cover screw

kansitakki * jacket

kansiventtiili al57 valve-in-head

kanta 21/II base

kantaa kuljettaa 9/I carry

kantaja, kuljettaja al47 carrier

kantakortti * base card

kantarengas 21/II base ring

kantavuus, kuormitusluokka  fm load rating

kanto fm stump

kantokäsittely * stump handling

kantoläpimitta * stump diameter

kapasiteetti, kyky al59 capacity

kappale 3/II chapter

kappale * piece

kara * spindle

kara, kela, puola 15/I spool

kara, varsi, runko 5/II stem

karalohko * spool block

karasarja * spool set

karaventtiili al51 spool valve

kardaani * drive shaft

kardaani allis cardan

kardaaniakseli * cardan shaft

kardaaniakseli allis universal driving shaft

kardaanilaakeripesä * cardan shaft bearing housing

kardaanilaippa * cardan shaft flange

kardaanisuoja * cardan shaft underbody shield

karhu fm bear

karikka 16/II stake

karkaistu * hardened

karkea 19/I rough

karkeasti * roughly

karkeus 2/II roughness

karsia fm limb, delimb

karsimalaite * delimbing device

karsimaterien sylinteri * cylinder of delimbing knives

karsiminen * delimbing

karsinta fm delimbing

karsintakone fm delimber

karsintaterä * delimbing knife

karsintaterä, oikea * delimbing knife right

karsintaterä, vasen * delimbing knife left

kartio * cone

kartio al42 tapered

kartioakseli * conical shaft

kartioaluslevy * conical washer

kartiohammaspyörä * conical gear wheel

kartiohammaspyörä 9/I bevel gear

kartioholkki * conical sleeve

kartioholkkiakseli * conical sleeve shaft

kartiokierreputki * conical threaded pipe

kartiokuulalaakeri * conical ball bearing

kartioliukulaakeri * conical glide bearing

kartiorengas * conical ring

kartiorullalaakeri * tapered roller bearing

kartiosokka * conical cotter pin

kartta * map

kartuttaa * accumulate

karvarousku * woolly milk cap

karvarousku * Lactarius torminosus

kasaaja fm buncher

kasaantua 18/II accumulate

kasaus fm bunching

kasettisoitin fm casette player

kassi * bag

kasvaa, lisääntyä hj increase

kasvatus fm growing

kasvo 15/II face

kasvu fm growth

kasvupaikkatyyppi fm biotope-site type

kataja fm juniper

katalysaattori * catalyst, catalytic converter

katalysaattori * catalyst

katalysaattori-pakoputki * catalyst exhaust pipe

katalyyttinen * catalytic

katastrofijarru fm emergency brake

katkaisija * switch

katkaisijalevy * switchplate

katkaista fm slash, break

katkaisu 17/II cross-cutting

katkaisulaite * cutting device

katkaisutaltta * cutting chisel

katkoa fm cross cut

katkoja 11/I breaker

katkoja fm cross cutter

katkoja fm slasher

katkoruuvi * snap-off bolt

katkottu tavara * cut-to-length timber

katsaus 9/I review

katsoa al48 look

katsokaamme 12/II let's look

kattaa, peittää 3/I cover

katto fm roof

kattokaapeli * roof cable

kattolevy * roof plate

kattoluukku * roof hatch

kattoteline * roof rack

kattoverhoilu * roof lining

kauha * scoop

kaukokuljetus fm long distance haul

kaukovalo * country beam

kaukovalo * high beam

kaulus * collar

kaulus, rengas * collar

kauluspaita * shirt blouse

kaupallinen  19/I commercial

kauppasopimus * trading contract

kauppatavarat 17/II merchandize

kaura ys oat

kehdon tuki * frame cradle support

kehikko * frame

kehittää 19/I develope

kehittää 5/I generate

kehittää al52 develop

kehittää, luoda 8/II create

kehitysluokka fm development class

kehnäsieni * Rozites caperatus

kehnäsieni * gypsy mushroom

kehrääminen ys spinning

kehto * gradle

kehä * ring gear

kehä al47 ring

keino, väline 8/I means

keinonahka * synthetic leather

keinotekoinen * artificial

keinuakseli fm pivoted axle

keinulevy * rocker plate

keinulevyn runko * rocker plate frame

keinun stoppari * swing stopper

keinuva, kääntyvä fm pivoted

keinuvipu * rocker arm

keinuvipuakseli * rocker arm shaft

keinuvivusto * rocker shaft assembly

kela * coil

kela, (elektroniikka) * coil ( electronics)

kelaus, käämintä 19/II winding

kello * clock

keltahaarakas * Ramaria flava

keltahapero * yellow russula

keltahapero * Russula claroflava

keltahelttavahakas * Hygrophorus karstenii

keltavahvero * Cantharellus cibarius

keltavahvero * chanterelle

keltavalmuska * Tricholoma flavovirens

kemiallinen 18/II chemical

kemiallisesti 2/II chemically

kemikaali * chemical

kenno * cell

kenno 18/II cell

kennon kiinnike * cell fastening

kenttä 19/II field

keraaminen * ceramic

keraaminen sähkönvaraaja * ceramic capacitor

keritä, leikata 2/II shear

kerko * ceramic capacitor

kerran 15/II once

kerroin, suhde * ratio

kerros * layer

kerrossyöttö * stratified charge

kerrossyöttö * stratified supply

kerrostaa, kerrostua * stratify

kerrostuma 19/I deposition

kertaa 3/II times

kertapyyhkäisyn kytkin * single wipe switch

kertoa, monistaa 11/II multiply

kerätä al44 collect

kerätä poimia 5/I pick up

keski 19/I middle

keskiarvo * average

keskiläpimitta * average diameter

keskimääräinen 13/II average

keskinivel * middle pivot

keskinivelen osat * middle pivot components

keskinivelen tapit * middle pivot pins

keskinivelen voitelujärjestelmä * center pivot lubrication system

keskinäinen, molemminpuolinen ys mutual

keskiokt. bensa 19/I regular

keskipaine 13/II mean pressure

keskipakois- * centrifugal

keskipakokytkin * centrifugal clutch

keskipakopuhallin * centrifugal blower

keskipuomi * middle boom

keskipuomin palkki * middle boom balk

keskittyä, kerääntyä 19/II concentrate

keskittää fm concentrate

keskituki * middle support

keskitys * concentration

keskitysrengas * centering ring

keskiölevy * hub plate

keskustella 12/II discuss

keskusvoitelu * central lubrication

keskusvoitelujärjestelmä * central lubrication system

keskusvoitelun kiinnike * central lubrication fastening

keskusvoitelun suoja * central lubrication protection

keskusvoitelupumppu * central lubrication pump

keskusvoitelurasia * central lubrication box

keskusyksikkö * central unit

kestäminen 19/I duration

kestävyys * durability

kestää 10/I withstanding

kestää al61 withstand

kesätakki * summer jacket

ketju * chain

ketjulenkki * chain link

ketjuliitin * chain connector

ketjun kireys * chain tension

ketjun korvake * chain lug

ketjun pidike * chain holder

ketjun pysähtyminen * chain stop

ketjun tartuin * chain catcher

ketjunkiristin * chain tensioner

ketjunvoitelu * chain lubrication

ketjupyörä * sprocket

ketjupyörän akseli * sprocket shaft

ketjurulla * chain roll

ketjusaha * chain saw

ketjut 16/II chains

keulalevy * front plate

keulasuoja * front end protection

kevennetty 16/II unloaded

kevennetty fm unloaded

kevennin * relief device

kevyt harvennus fm light thinning

kevytmetalli * light alloy

kide * crystal

kiehua 19/I boiling

kierre, kierteittää * thread

kierreholkki * threaded sleeve

kierrejousi * helical spring

kierrelaatta * threaded plate

kierrelatta * threaded flat steel

kierreliitin * threaded connector

kierresuoja * thread protection

kierretanko * screw thread bar

kierretulppa * threaded plug

kierros 15/II revolution

kierros, vallankumous al43 revolution

kierroslukumittari * tachometer

kierrostilavuus 5/II displacement

kierrättää 6/I route

kierrättää, kiertää al59 circulate

kierto, pyöriminen al54 rotation

kierto, tahti 1/I cycle

kiertoilmapelti * air circulation buffer plate

kiertokangen laakeri * connecting rad bearing

kiertokanki * connecting rod

kiertokytkin * rotary switch

kiertovesipumppu * water circulation pump

kiertäminen 2/II circulation

kiertää 5/I circulate

kiertää uudelleen 5/I recirculate

kierukka al58 coil

kierukka-akseli * spiral shaft

kierukkapyörästö * worm gear

kiihdytys * acceleration

kiihottava, kannustava ys incentive

kiihtyvyysanturi * acceleration transducer

kiila * key / wedge

kiila ys wedge clamp

kiila, avain * key

kiilahihna * v-belt

kiilahihnapyörä * v-belt pulley

kiilaura * key-groove

kiilautua 2/II wedge

kiillotettu 2/II polished

kiilto * gloss

kiinni-auki venttiili al52 open-closed valve

kiinnike * fastener

kiinnikelatta * fastening flat steel

kiinnikelevy * fastening plate

kiinnitin * fastener

kiinnitin, tuki * fastener, support

kiinnittyä 7/I attach

kiinnittää, liittää 21/II attach

kiinnitys * fastening

kiinnityshaka * fastening hook

kiinnitysholkki * fastening sleeve

kiinnitysketju * fastening chain

kiinnityskorvake * fastening bracket

kiinnityskulma * fastening elbow/angle

kiinnityslaippa * mounting flange

kiinnityslatta * fastening flat steel

kiinnityslevy * fastening plate

kiinnityspanta * fastening band

kiinnitysrauta * fastening iron

kiinnitysruuvi * fastening screw

kiinnitysvyö * fastening belt

kiinteä 16/I fixed

kiinteä 2/II solid

kiinteä polttoaine * solid fuel

kiinteä tuotto hj fixed displacement

kiinteä, jatkuva 9/I constant

kiinteä, pysyvä 6/II fixed

kiinteä, sovitettu 5/II fixed

kiintoavain * spanner, wrench

kiintoavain * open end wrench

kiintokuutiometri fm solid cubic meter

kiintosilmukka-avain * ring spanner

kiistanalainen 18/II controversial

kiittää, kehua, ylistää ys praise

kilometrikorvaus * kilometer allowance

kilowattitunti 11/II kilowatthour

kipata * dump

kipinä 14/II spark

kipinämuuntaja * spark transformer

kipinän pidätin al44 spark arrester

kipinäsytytteinen 14/II spark-ignition

kippiauto, kaivosauto * dumper

kippipumpun kiinnitin * tilting pump fastener

kippisylinterin vapautin * tilt cylinder release

kiristin * tensioner

kiristinsilmukka ys chocker loop

kiristys ys blackmail

kiristysholkki * tensioning sleeve

kiristyspanta * tensioning strap

kiristysrulla * pressure roller

kiristysruuvi * tightening screw

kiristysside * tensioning band

kirjoitin * printer

kita, leuka, suu, pihdit * jaw

kitka 13/II friction

kitkahäviöt al50 frictional losses

kitkaketju 17/II antiskid chain

kitti, kitata * putty

kitumaa fm forest land of low productivity

kivennäismaa fm mineral soil

koe, kokeilla 19/II experiment

koe, kokeilla hj experiment

koe, maastoajo * trial

koe, tutkimus al60 experiment

kohdata 12/II encounter

kohdistaa  al51 exert

kohdistua al42 tend

koho * float

kohokammio * float chamber

kohta fm item

kohtalaisen 18/I fairly

koitua, aiheutua ys accrue

koivu * birch

koivuhapero * Russula aeruginea

koivuhapero * green russula

koivunkantosieni * Kuehneromyces mutabilis

koivunkantosieni * changeable pholiota

koivunpunikkitatti * orange birch bolete

koivunpunikkitatti * Leccinum versipelle

kojelauta 10/II dashboard

kojepöytä * console

kojetaulu * control panel

koko 3/II size

koko, kokonainen 2/II whole

koko, suuruus al50 size

kokonaan 15/I entire

kokonaan, täysin 6/II completely

kokonainen * entire

kokonais- 13/II overall

kokonaispaino * gross weight

kokonaispaino, bruttopaino * gross weight

kokonaisuus, eheys ys integrity

kokonaisuuteen  * integral

kokoomaputki * manifold

kokoonpano * assembly

kokoonpano ys composition

kokoonpanon asiakirja * assembly factory document

kokoonpuristumaton hj incompressible

kokoontua yhteen al49 congregate

kollektori, kokooja 21/II collector

kolmella tavalla 7/II in three ways

kolmioheijastin * triangular border plate

kolmiolevy * triangle plate

kolmiosainen ys tripartite

kolosyöpyminen 2/II pitting

kompensaattori * compensator

kompensaattori ja vastaventtiili * compensator and check valve

kompensoida 15/I compensate

komponentti, osa fm component

kompressori * compressor

kondensaattori * condenser

kone, koneisto 8/I machine

kone-erittelymuutos * machine specification change

koneistettu levy * machined plate

koneisto, mekanismi, järjestelmä * mechanism

konekohtainen käyttö- ja huolto-ohjekirja * operator´s and maintenance manual

konepeiton osat * engine bonnet parts

konepeiton salpa * engine bonnet latch

konepeiton vapautin * engine bonnet release

konepeitto * engine bonnet

konerikko 18/I breakdown

kontakti * contact

kontramutteri * counter nut

kontrolleri * controlling device

koodiavain * code key

koodipyörä * pulse wheel

koostua jstk 19/I consist of

koostumus * composition

kopiokara * copy spool

kopiokarasarja * copy spool set

koppa * housing

korialuslaatta * frame washer

koriruuvi * frame screw

korjaamo * workshop

korjaamokäsikirja * workshop manual

korjata 2/II repair

korjauslevy * correction plate

korjaussarja * repair kit

korjuumenetelmä * harvesting method

korkea okt. bensiini 19/I premium fuel

korkea/matala fm high/low

korkealla sijaitseva 17/II commanding

korkeus 16/II height

korkeus al44 altitude

korkeus, kukkula ys elevation

korkki * cap

korokeholkki * raised bushing

korokelevy * raised plate

korokemutteri * spacer nut

korostus, paino ys emphasis

korotusruuvi * raising screw

korpi fm spruce swamp

korroosion esto * corrosion prevention

korroosiosuojaus * corrosion protection

kortinlukija * card reader

kortti * card

korttikansi * card cover

korttikiinnike * circuit board fastener

korttiohjain * card controller

korvake * bracket

korvakelevy * bracket plate

korvakon tuki * bracket support

korvasieni * false morel

korvasieni * Gyromitra esculenta

korvata 18/II replace

korvata, kompensoida 6/II compensate

korvata, kompensoida al61 offset

korvata, tasata 5/II compensate

korvata, uusia al54 replase

korvike hj substitute

koska, kun al60 since

koskea 22/II concern

kosketin * contact

koskettaa, koskea al61 touch

kosketuskulma * dwell angle

koskien jtk; mitä tulee jhk. 3/II in regard to

kosteikkovahvero * Cantharellus lutescens

kosteus 2/II moisture

kosteus * humidity

kotelo * casing

kotelo * housing

koteloida 7/I house

kotelolevy * box plate

kotelon kansi * casing cover

kotelon pohja * casing bottom

koukku * hook

koulutusmateriaali * training material

koura * grapple

koura, kahmain * grapple

kouran kääntäjä fm rotator

kouran sylinteri * grapple cylinder

kourasaha * grapple saw

kourulevy * grooved plate

kova isku, törmätä 20/II thump

kovalentti, kem. sidos al47 covalent

kovalenttinen al48 covalent

kovalevy * hard disk

kovametalli * tungsten carbide

kovetin * hardener

kruunumutteri * castle nut

kruunupyörä * bevel pinion

kuha * pike perch

kuinka 18/II how

kuitenkin hj however

kuitu, säie, syy  * fibre

kuitu, säie, syy  2/II fibre

kuiva sylinteriputki * dry cylinder sleeve

kuivain * dryer

kuivatus, salaojitus, viemäröinti * drainage

kukin, kumpikin al54 each

kuljettaa 19/II carry

kuljettaa  fm transport

kuljetus 16/II transporting

kuljetusketju * conveyor chain

kuljetuskorkeus fm transport height

kuljetuslaatikko * transit case

kuljetustuen alalevy * conveyor bottom plate

kuljetustuki * conveyor support

kulkea al51 travel

kulkea jnk. yli al49 crossing

kulkea läpi al44 pass through

kulkea ohi 2/II past

kulkea ohi  al45 pass

kulkea ympäri 5/I passing around

kulkea, matkustaa 21/II travel

kulkeminen 9/II routing

kulkunopeus 10/II road speed

kulkunopeus fm travelling speed

kulma * angle

kulma 9/I corner

kulmakiinnitin * angle clip

kulmalevy * angle plate

kulmaliitin * elbow connector

kulmaläpivientiliitin * angle lead through connetor

kulman kautta 9/I around the corner

kulmanippa * angle nipple

kulmanopeus 3/II angle speed

kulmanopeusanturi * anglespeed sensor

kulmarauta * angle iron

kulmateräs * angle bar

kulmayhdeliitin * angle joint connector

kulmikkuus 15/II angularity

kulotus fm broadcast burning

kulua 2/II wear

kulua loppuun 6/I wear out

kulumisvaste * wear limit

kulunut 14/II worn

kulunut istukka al52 worn seat

kulutettu loppuun 18/II exhausted

kuluttaa al45 expend

kulutus 13/II consumption

kulutuspinta, telaketju * tread

kumi * rubber

kumihela * rubber fitting

kumihihna * rubber belt

kumiholkki * rubber sleeve

kumikaapeli * rubber cable

kumikytkin * rubber coupling

kumikäyrä * rubber curve

kumilaatta * rubber washer

kumilevy * rubber plate

kumimatto * rubber mat

kuminauha * rubber band

kumipalje * rubber bellow

kumiprofiili * rubber profile

kumipuskin * rubber buffer

kumiputki * rubber tube

kumirengas * rubber ring

kumirulla * rubber roller

kumisalpa * rubber latch

kumisuoja * rubber protection

kumitiiviste * rubber seal

kumitulppa * rubber plug

kumityyny * rubber pad

kumivastin * rubber attacment plate

kumota 19/II cancel

kun al57 when

kun kerran, koska 8/II since

kun, koska al43 since

kunnes al42 until

kunnianhimoinen ys ambitious

kunnossapito 13/II maintenance

kunto hj condition

kuohusavi 2/II fuller's earth

kuoletus ys amortization

kuori, parkki fm bark

kuorma * load

kuormaa kantava metsätraktori 16/II forwarder

kuormaaja  7/II loader

kuormaajan kiinnityslevy * loader attachment plate

kuormaajan käännön vaimennus * loader slew damping

kuormaajan noston vaimennus * loader lift damping

kuorma-auto fm lorry, truck

kuormaimen letkut * loader hoses

kuormain * loader

kuormainpiiri * loader circuit

kuormainvaaka * loader weighing machine

kuormantunteva fm load sensing

kuormatila 16/II bed

kuormatraktori fm forwarder

kuormausjarru * stabilization brake

kuormauslaite * loader device

kuparijohdin al48 copper wire

kuppi -vedeneroitus * bowl, water separator

kuppitulppa * cup plug

kuristaa 15/I throttle

kuristin * throttle

kuristin (tulppa) * orifice plug

kuristus al60 restriction

kuristus, kuristaa 5/II throttle

kurkku al60 throat

kurkku, kapea aukko * throat

kuten nähdään 4/II as shown

kuten näytetään 20/II as indicated

kutistesukka * shrinked sock

kutsua al47 call

kutsutaan hj is created

kutsutaan al56 is called

kuula * ball

kuulalaakeri * ball bearing

kuulua, liittyä jhk ys pertain~to

kuuma al59 high-temperature

kuumentamalla 12/II by heating

kuumin al42 hottest

kuusenleppärousku * Lactarius deterrimus

kuusi * spruce

kuusilahokka * Hypholoma capnoides

kuusilahokka * smoky-gilled woodlower

kuusiokoloavain * allen key

kuusiokoloavainsarja * allen key kit

kuusiokoloruuvi * allen screw

kuusiomutteri * hex nut

kuusioruuvi * hex screw

kuusiotanko * hexagonal bar

kuutiojalka  cubic foot

kuutiotuuma 3/I cubic inch

kuva al48 illustration

kuva, kuvata 11/II image

kuvailla 3/II describe

kuvio, piirros 7/II figure

kuvitella al50 imagine

kvartsi 2/II quartz

kyetä * enable

kykenevä 6/I able

kykenevä, pystyvä al43 capable

kyky 13/II ability

kyljittäin, vierekkäin 19/II alongside

kylkitarra * side panel sticker

kylläinen, täynnä * replete

kyllästää * sature

kylmä ilma 5/I cold weather

kylmäaine * refrigerant

kylmäaineletkuasennelma * refrigerant hose assembly

kylmäaineletkut * refrigerant hoses

kylmäaineliitin * refrigerant connector

kylmäspray * cold spray

kylvö fm seeding

kylvökone * seeder

kymmenenteen osaan al56 to one tenth

kynsi * claw

kynsirullat * claw rollers

kynä * pen

kypsä ys ripe

kypärä * helmet

kytkemällä al48 by connecting

kytkentäkaapeli * connecting cable

kytkentäkaavio * circuit diagram

kytkentäkotelo * connection box

kytkentärasia * junction box

kytketty 10/II connected

kytkeä 9/II connect

kytkeä 10/II engage

kytkeä * switch

kytkeä yhteen 12/I engage

kytkeä, yhdistää 17/II couple

kytkin * clutch

kytkin, asennus * clutch, assembly

kytkin, sähkö * switch

kytkinkaapeli * clutch cable

kytkinlevy * clutch plate

kytkinpaneeli * switch panel

kytkinrengas * clutch ring

kyyhkynen ys pigeon

käden liike, ele ys gesture

käpy * cone

käpälä * paw

kärkipihdit * nippers

kärkipuomi * end boom

kärkipuomin palkki * top boom beam

kärkipyörä * end wheel

käsijarru * hand brake

käsikaasu, kuristin fm throttle

käsikirja, käsikäyttöinen * manual

käsikirja, matkaopas * guide

käsikäyttöisesti al58 manually

käsin 9/II manually

käsinoja * arm rest

käsiohjaus * manual steering

käsipumppu * manual pump

käsitellä al50 handle

käsitellä, ohjata 17/II manoeuvre

käsittely * management

käsivipu 9/II manual lever

käydä joutokäyntiä * idle

käydä sisään 19/II enter

käynnistin 11/I starter

käynnistinmoottori 12/I starting motor

käynnistyksen esto * anti starting device

käynnistys al58 starting

käynnistyskytkin 12/I starter switch

käynnistyssolenoidi * starting solenoid

käyrä 11/I curve

käyrästö 13/II tracing

käytetty paine hj applied pressure

käytetään 3/II is used

käytetään al51 is used

käyttäen 16/I by using

käyttävä hammaspyörä * pinion

käyttää * apply

käyttää al42 use

käyttää ponnistaa 2/I exert

käyttää, ajaa 1/I drive

käyttää, ponnistaa 8/II exert

käyttää, suunnata al58 apply

käyttö 19/I application

käyttö fm operation

käyttö hj usage

käyttö 18/II use

käyttö- ja huolto-ohjekirja * operating and maintenance manual

käyttö, sovellus 3/II application

käyttöakseli * drive pinion

käyttöakseli 16/I drive shaft

käyttöhihna 5/I drive belt

käyttökiekko * operating disc

käyttöohje * instruction manual

käyttöpaine * operating pressure

käyttösylinteri * operating cylinder

käyttöteho 7/I driving power

käyttövoima hj work force

käytännöllinen 13/II practical

käytännöllisesti hj practically

käytäntö, harjoitus 3/II practice

käytävä, kanava 7/I passage

käämi 11/I coil

käämitään, kelataan 19/II is wound

käänteisesti hj in reverse

kääntyä 8/I turn

kääntyä tapin varassa fm pivot

kääntyä, kääntää fm turn

kääntää toisaalle 5/II diverting

kääntää toisaalle al51 divert

kääntöanturipaketti * slewing sensor kit

kääntökehä * slewing drive

kääntölaakeri * slew bearing

kääntölaite * slewing device

kääntömoottori * slewing motor

kääntömoottori- ja vaihde * slewing motor and slewing gear

kääntöpesä * swivel housing

kääntöpylväs * swivel pillar

kääntösalpa * swivel latch

kääntösylinteri * slewing cylinder

kääntösylinterin mäntä * slewing cylinder piston

kääntösäde * turning radius

kääntötappi, akseli fm pivot

kääntöympyrä * turning circle

köysirumpu * rope drum

laahata al57 scuff

laaja, laajalle al58 wide

laaja, suuri 17/II large

laaja, valtava, suuri 3/II wide

laajalti 16/I widely

laajeta paisua 1/I expand

laakeri * bearing

laakeriholkki * bushing

laakerikansi * bearing cap

laakerikehä * bearing ring

laakerikuppi * bearing cup

laakerikuula * bearing ball

laakerilevy * bearing plate

laakerin tappi al44 journal

laakeripesä * bearing housing

laakeriputki * bearing pipe

laakerirengas (=kooli) * bearing ring

laakerisarja * bearing kit

laakeritappi * bearing pin

laakerointilaippa * bearing flange

la-antenni * la-aerial

laatia, kerätä, toimittaa ys compile

laatu 17/II quality

laatudokumentti * quality document

laatuluokka al61 grade

ladata 1/II charge

ladata uudelleen al53 recharge

ladata, lataus al53 charge

lahjonta ys bribery

lahjottavissa oleva ys bribable

lahna * bream

laho * rot

laidun ys pasture

laiduntaa ys grazing

laiha * lean

laiha, laihduttaa al58 lean

laimennus 18/II dilution

laimentaa * dilute

lain mukainen fm according to law

laippa * flange

laippalaakeri * flange bearing

laippaliitin * flange union

laippamutteri * flanged nut

laippapultti * flanged bolt

laiskasti 3/I lazily

laita, reunus al60 edge

laite, koje * device

laite, varuste, varustus 16/I equipment

laitekilpi * equipment name plate

laitetuuletin * device fan

laivasto 19/I fleet

laji ys species

lajitella 17/II sorting

lajittelu * sorting

lakka, pihka 19/I varnish

lakkabensiini, mineraalitärpätti * white spirit

lakritsirousku * Lactarius helvus

lamelli * lamella

lamelli-, levykesarja * disc set

lampaankääpä * Scutiger ovinus

lampaankääpä * sheep polyporus

lamppu * lamp

lampunkanta * bulb socket

lankku fm plank

lannoitus fm fertilization

lasi * glass

lasikahvan korvake * glass handle bracket

lasikuitu * glass fibre

lasin kiinnike * glass fastener

lasin kiinnitin * glass fastener

lasinpesuneste * window washing liquid

lasinpyyhkijä * window wiper

lasinpyyhkijä * screen wiper

lasinpyyhkijän moottori * windscreen wiper motor

lasiputkisulake * glass tube fuse

lasittaminen, ikkunat fm glazing

lasittuva ys glazing

laskea 3/II calculate

laskea 5/I decrease

laskea pois (vettä, ilmaa, höyryä) 18/I bleed

lasku, tili 13/II account

laskukone * integrator

lasti, taakka, kuorma fm load

lastu, pala, siru 2/II chip

lataus * charging

latauspaine * charging pressure

latauspaineen anturi * charging pressure sensor

lataussäädin * charging regulator

latausventtiili * charging valve

latta * flat

lattakaapeli * flat cable

lattakaapeliliitin * flat cable mounting connector

lattalevy * flat plate

lattaliitin * flat connector

lattapihdit * flat pliers

lattatanko * flat bar

lattialevy * floor board

lattiamatto * floor mat

laturi 13/II generator

laturi * dynamo

laturin hihnapyörä * alternator belt pulley

laturin kiinnitys * alternator mounting

laturinhihna * alternator belt

latvan katkaisu fm topping

latvus * crown

lauhdutin * cooler

lauhdutinkenno * cooler cell, honeycomb

lauhduttimen suoja * cooler shield protection

lauhdutuskierto * cooling circulation

laukaisukahva * release handle

lauma ys herd

lauta fm board

lautas- tai patruunaventtiili al51 poppet valve

lautashammaspyörä * ring gearwheel

lautasjousi * cup spring

lautasjousi * belleville spring

lautaspyörä 9/I ring gear

lautaspyöräpari * ring gear and pinion

lautasventtiili 9/II poppet

lautasventtiili * disk valve

lcd näyttö * liquid crystal display

lcd taustavalo * lcd backlight

led * light-emitting diode

led näyttö * led display

lehdet  fm leaves

lehmäntatti * Leccinum scabrum

lehmäntatti * Leccinum scabrum

lehti fm leaf

lehtikuusentatti * Suillus grevillei

lehtikuusentatti * frekled-yellow suillus

lehtikuusi ys larch

lehtipidike * paper holder

lehtipuu fm deciduous tree

lehtori ys lecturer

leikata 17/II cut

leikata, veistää ys carve

leikkautua kiinni 6/I seize

leikkuupuimuri 22/II combine

leikkuurengas * cutting ring

leikkuutahna * cutting paste

leimahduspiste * flash point

leimakirves * stamp axe

leimaus fm marking

lenkki * link

lepo, levätä 11/II rest

lepokitka * static friction

leppä * alder

letku * hose

letku 16/I hose

letkuasennelma * hose assembly

letkukaavio * hose assembly diagram

letkukara kierrettävä * hose spool, turnable

letkukela * hose reel

letkukelan kiinnitin * hose reel fastening

letkulaite * hose reeling device

letkuliitin * hose connector

letkuluettelo * hose list

letkun holkki * hose sleeve

letkun kiinnitin * hose fastener

letkunholkki * hose sleeve

letkunippa * hose nipple

letkunkiristin * hose clamp

letkunkiristin * hose clip

letkunliitin * hose fitting

letkunohjainrengas * hose guide ring

letkunpidin * hose holder

letkunsuoja * hose shield

letkurulla * hose reel

letkusuojus * hose shield

letkutelineet * hose fixtures

letto fm quagmire

leveys 16/II width

levikepala * widener piece

levikepalasarja * widener piece set

levitellä ys retail

levittäjäkiekko * operating disc, widener

levittää al42 spread

levityssuti * brush

levitä, levittää, hajottaa, jakaa 4/I spread

levossa 11/II at rest

levy * plate

levy, laatta,  fm plate

levy, pyöreä laatta al58 disk

levyasema * disk drive

levyjarrut fm disc brakes

levyke * disc

levykeasema * floppy disk drive

levykimppuketju * fleyer chain

levypankko * platebunk

levypyörä * rim

levypyörä * disk wheel

levypyörä, vanne * rim

levyruuvi * sheet metal screw

levysarja * plate set

levytiivisteet * sheet seals

lieju, sohjo, rapa * slush

liekinvalvoja * flame sensor

lieriöhammaspyörä al55 spur gear

lieriörullalaakeri * cylindrical roller bearing

lieriösokka * dowel pin

liete, liettynyt 2/II suspended

liettyminen, liejuuntuminen al59 sludging

liian korkea 10/II too high

liian suuri voima al52 too great force

liian varhain 14/II too early

liigalippis * baseball cap

liike 1/I motion

liike 11/II movement

liikekitka * dynamic friction

liikekitka * kinetic friction

liikenneruuhka * traffic jam

liikerata * path

liikevoima -määrä 12/II momentum

liikkeellelähtöpaine * starting pressure

liikkeessä 11/II in motion

liikkua 7/I move

liikkua alas 2/I move down

liikkua, liikuttaa 11/II move

liikkuva 22/II mobile

liikkuva kalusto 3/II mobile equipment

liikkuva mäntä al56 moving piston

liikkuva osa 6/I moving part

liikkuva öljy hj moving oil

liikuteltavissa 16/II movable

liikuteltavissa fm movable

liikutetaan 16/I is moved

liikuttaa, liikkua al43 move

liikuttaen al42 moving

liima * glue, adhesive

liima, tarttuva, tarra, kiinnike * adhesive

liipaisin al52 trigger

liitin * connector

liitin, juotettava * connector, soldering

liitin, liittiö * adapter

liitinkonsoli * joint console

liitinkotelo * connector box

liitinkulma * angle connector

liitinlevy * connecting plate

liitinmutteri * connector nut

liitinputki * connector pipe

liitinruuvi * connector screw

liitinsuoja * connector cover

liitos fm joint

liitos, liitin 1/II connection

liitos, liittää al43 join

liitos-, yhtymiskohta 21/II junction

liitosletku * connection hose

liitoslohko * connecting block

liitosnippa * connecting nipple

liitostappi * connector pin

liittyä toisiinsa * mate

liittyä yhteen al47 join

liittää nivelellä, niveltää fm articulate

liittää yhteen al49 join

lika 19/I dirt

likainen hj dirty

likainen * impure

likainen, saastunut 2/II contaminated

likimäärin * approximate

likimääräinen, olla lähellä al59 approximate

limanuljaska * Gomphidius glutinosus

lineaarianturi * linear sensor

lineaaripiiri * linear circuit

linja * line

linja säiliöön hj line to reservoir

linjata, kohdistaa * align

linjojen ohitus hj line, passing

linkki, yhteys 17/II link

linkkusermi * guard screen

liottaa, imeytyä 2/II soak

lista * moulding

lisä * addition

lisä 4/I extra

lisä- ys contributory

lisä- 14/II further

lisä-, apu- 10/II auxiliary

lisä-, enemmän 2/II further

lisäaine 19/I additive

lisäaine al49 doping

lisäedut ys fringe benefit

lisäkela * extra coil

lisäksi al61 in addition

lisäksi, tästä johtuen 3/II by the same token

lisälaitekaapeli * auxiliary equipment cable

lisälaitepistoke * accessory plug

lisälaitteet * accessories

lisälaitteiden kiinnitys * attachment of auxiliaries

lisälauhduttimen suoja * auxiliary cooler shield

lisäpolttoainesäiliö * additional fuel tank

lisätä 21/II add

lisätä fm increase

lisävalo * auxiliary light

lisävalosarja * auxiliary light set

lisävarusteet * optional equipment

lisääntynyt 2/II increased

liukastumista estävä fm anti-slip

liuku * glide

liukua al50 slide

liukueste * anti-skid device

liukukehä * slide ring

liukukisko * slide rail

liukulaakeri * sliding bearing

liukulaakeri * plain bearing

liukulevy * sliding plate

liukumekanismi * glide mechanism

liukuminen * slippage

liukupala * sliding pad

liukupalapesä * glide pad housing

liukupankko * sliding bunk

liukurengas * sliding ring

liukurengastiiviste * lip seal

liukusuoja * anti-skid device

liuos 18/II solution

liuote, liuotin * solvent

liuotin * solvent

liuska, nokka 14/II lobe

l-liitin * l-adapter

logiikkapiiri * logic circuit

logiikkaventtiili * logic valve

lohi fm salmon

lohko * block

lohkolämmitin, sähkö * block heater, electric

lohkon kiinnike * block fastener

loiskelevy * splash board

loisteputki * fluorescent tube

lokasuoja, siipi, sivu * wing

lopettaminen 15/II completion

loppua, kulua loppuun, heiketä al52 fail

loppukäyttö 17/II enduse

loppuun kulunut 2/II worn out

lopullinen 14/II eventual

lopulta, vihdoin 2/II eventually

l-tanko * l-bar

luento ys lecture

luistintappi * glide pin

luistosuoja (=ketjut) fm anti slip guard

luisua, liukastua fm slip

luisua, liukua 7/II slide

lukite * locking compound

lukitusaluslevy * lock washer

lukitusholkki * lock sleeve

lukituslaatta * lock washer

lukituslaippa * locking flange

lukituslanka * lock wire

lukituslatta * locking flat steel

lukituslevy * lock plate

lukitusvipu * locking lever

lukko * lock

lukkoaluslevy * locking washer

lukkoholkki * lock sleeve

lukkolevy * lock plate

lukkomutteri * locknut

lukkorengas * lock ring

lukkorengas * lock washer

lukkorengas * tension washer

lukkorengaspihdit * circlip pliers

lukkorengaspihdit * snap pliers

lukkorengaspihdit * snap tool

lukkoruuvi * lock screw

lukkotappi * lock pin

lukkoventtiili * lock valve

lukon kiinnike * lock fastener

lukukappale 7/I chapter

lukumäärä al42 number

lukuun ottamatta 16/II excluding

lukuun ottamatta, paitsi 3/II aside from

lumiaura * snow plough

lumiketju * tyre chain

luoda, aiheuttaa hj create

luokitella 2/II classify

luokitus, luokka 16/II rating

luokka, aste * rate

luonnollinen tulos al50 natural result

luonnonpuisto fm nature reverse

luonnonsuojelu fm nature conservation

luonnos ys draft

luonnos, aihio, konsepti * sketch

luotettavuus 17/II reliability

luukku * hatch

lyhempi 21/II shorter

lyhyt takarungonjatke * short rear frame extension

lyhytiskuinen moottori * oversquare engine

lyijy 18/II lead

lyijydioksidi 18/II lead peroxide

lyijysulfaatti 18/II lead sulfate

lyijytön * unleaded

lyöntimutteri * knock-on/off nut

lyöntiniitti * hammer rivet

lyövä, lyönti-, isku- 20/II striking

lähde 2/II source

lähde, alkulähde al50 source

läheinen sijainti 17/II close location

läheinen, vierekkäinen 19/II adjacent

lähellä 9/II close

lähellä 10/I near

lähellä, lähestyä al48 near

lähestyä 2/I near

lähestyä, saavuttaa 2/II approach

lähettää al53 send

lähettää toisaalle 6/II dump

lähettää ulos * emit

lähettää, säteillä 21/II emit

lähikuljetus fm short haul

lämmetä al58 warm up

lämmitin * heater

lämmittimen ajastin * heater timer

lämmittää al59 warm

lämmitys ja tuuletus fm heating & ventilation

lämmityskalvo * heating foil

lämmityskenno * heater radiator

lämmityslaite * heater

lämmityslaitteen moottori * heater motor

lämmityslaitteen termost. * heater thermostat

lämmitysvastus * heating resistor

lämmönsäädin, termostaatti al59 thermostat

lämmönvaihdin * heat exchanger

lämmönvaihdin al50 heat exhanger

lämpö fm thermal

lämpö al45 heat

lämpöanturi * heat sensor

lämpöarvo 19/I heating value

lämpöavohaalari * thermal open overalls

lämpöelementti * heating element

lämpöenergia 1/I heat energy

lämpöeriste * heat insulation

lämpöhaalari * thermal overalls

lämpökytkin * temperature switch

lämpökäsittely * heat-treatment

lämpölaajeneminen al57 heat expansion

lämpömittari * temperature gauge

lämpömittari al59 thermometer

lämpömittarin anturi * temperature gauge sensor

lämpöpaperi * thermal printing paper

lämpötila al45 temperature

lämpötilan tunnistin * temperature sensor

läpi jnk. 5/II through

läpi, kautta 2/I through

läpikotaisin * thoroughly

läpikulku, väylä hj passage

läpikuultava * translucent

läpimitta * diameter

läpinäkyvä * transparent

läpisyöpyminen, puhkaisu * perforation

läpivienti * lead through

läpivientieriste * feedthrough insulator

läpivientieristin * insulating grommet

läpivientikumi * lead through grommet

läpivientilevy * lead through plate

läpivientiliitin * lead through connector

läpivientinippa * lead through nipple

läpivientirengas * lead through ring

läpäisevä * permeable

läsnäoleva al49 present

läsnäolo 19/I presence

lääke, parannuskeino, apu (keino) al52 remedy

löysä 18/I loose

löysä, höllä, hidas * slack

löysä, väljä 14/II loose

maa 12/II Earth

maadoitus 11/I ground

maadoituskaapeli * ground cable

maadoituslevy * ground plate

maakaapeli * earth wire

maakaasu * natural gas

maali * paint

maalisäiliö * paint container

maan vetovoima 12/II gravitational pull

maanmuokkaus fm soil preparation

maansiirto * earth moving

maanviljelys 22/II agricultural

maapohja 17/II forest floor

maasto 16/II terrain

maavara 16/II ground clearance

magneettikenttä 20/II magnetic field

magneettisalpa * magnetic latch

magneettitulppa * magnetic plug

magneettiventtiili * solenoid valve

magnetointi * excitation

mainita 13/II mention

maisema fm landscape

maissi * corn

makaava 19/II lying

makaava moottori * pancake engine

maksimipaine * maximum pressure

malja, kulho al58 bowl

malli * model

malli, kaava 19/I pattern

malli, muoto al42 pattern

manipulaattori * manipulator

marjastus fm picking berries

markkinointitiedote * marketing bulletin

maski * mask

massa 12/II mass

massa, selluloosa 2/II pulp

massan liikevaikutus 15/II ramming effect

massapuu fm pulp wood

matala okt bensa 19/I low grade

matka-anturi * trip meter sensor

matkakäsikirja ys itinerary

matkalla * enroute

matkamittari * trip meter

matkapuhelin 16/II cellular telephone

matkapuhelin fm cellular telephone

matkatavaratila * baggage compartment

matkatavaratila * luggage compartment

meisti, meistää * punch

mekaanikko fm mechanic

mekaaninen 13/II mechanical

mekaaninen teho  mechanical power

mekaniikan lakeja 12/II laws of mechanics

mekaniikka 16/I mechanism

melu fm noise

menee vikaan 22/II goes wrong

menehtyä 2/II starve

menetelmä al61 method

menettelytapa al57 procedure

mennä pirstaleiksi hj shatter

meren pinnan tasolla  al60 at the sea level

meri 19/I marine

merkintä * marking

merkintäetiketti * label

merkintäväri * marking ink

merkittävä 21/II significant

merkki al59 make

merkki, tunnus * mark, identification

merkkilamppu * indicator light

merkkivalo * indicator light

merkkivalo 11/I indicator light

merkkivalopaneeli * indication light panel

mesisieni * Armillaria borealis

mesisieni * honey fungus

messinki * brass

metallikalvovastus * metal film resistor

metallikudos, metallisiivilä * metal gauze

metallin paljastus 22/II metal detection

metallirengas 21/II metallic ring

metsikkö fm stand

metsittäminen fm afforestation

metso fm capercaillie

metsuri fm forest worker, logger

metsä * forest

metsä fm forest

metsähallitus fm national board of forestry

metsäkone * forest machine

metsäkoneasentaja fm forest machine mechanic

metsäkoneenkuljettaja fm forest machine operator

metsäkuormain * log loader

metsälautakunta fm forestry board

metsämaa fm forest land

metsän istutus ys afforrestation

metsänhoitaja fm M.Sc. (Forestry)

metsänjalostus fm forest improvement

metsänomistaja fm forest owner

metsänviljely fm artificial regeneration

metsäojitus fm forest drainage

metsäopisto fm forestry college

metsäoppilaitos fm forestry school

metsäpalo fm forest fire

metsästys fm hunting

metsätalousinsinööri fm forestry economic engineer

metsäteollisuus fm forest industry

metsätie fm forest road

metsätraktori fm forest tractor

metsätyöt al44 forestry operations

metsäverotus fm forest taxation

miespalvelija ys valet

mikro, miljoonasosa 2/II micron

mikropiirinkanta * micro circuit socket

milliampeereina 22/II in milliamps

minivipu * mini lever

mitata 4/I measure

mitata, annostella 4/I meter

mitataan 22/II is measured

mitoitus * dimensions

mitta 12/II measure

mittakello * dial gauge

mittalaite * measuring device

mittalaitekeskusyksikkö. * measuring device processor

mittapiste * measuring point

mittapyörä * metering wheel

mittari * gauge

mittariliitin * gauge connector

mittaripaneeli * instrument panel

mittaripaneelin kiinnike * instrument panel fastener

mittaristo * instrument panel

mittaristokaapeli * instrument set cable

mittarulla * measuring reel

mittarullasylinteri * measuring roll cylinder

mittasakset * measuring calipers

mittatikku * dipstick

mittatikku, tasomittari * level gauge

mittaus fm measurement

mittaus 17/II measuring

mittauskortti * i/o card

mittauslaite, -yksikkö fm measuring unit

mittausnippa * measuring nipple

mittauspikaliitin * quick coupling for measuring

mittausputki * measuring pipe

mittausraportti * measuring report

mittayksikkö 3/II measuring unit

modeemi * modem

modeemiyhteys * modem connection

molekyyli 3/I molecule

molemmat 4/II both

molemmat päät 1/II both ends

momentinmuunnin * torque converter

momentinmuunnin 16/II torque converter

momenttiavain * torque wrench

monella tavalla 15/I in several ways

moniasteöljy * multigrade oil

monilevy 16/II multiple disc

monilevyjarrut fm multi disc brakes

moninapakaapeli * multipole cable

moninapaliitin * multi pole connector

moninkertaistaminen al50 multiplication

monipuolinen 16/I versatile

monipuolisuus 17/II versatility

monireikä al42 multi-orifice

monisylinterinen al42 multi-cylinder

monitoimikortti * multi function card

monitoimiventiili * multi function valve

moottori * engine

moottoriajoneuvo 11/II motor vehicle

moottorikaapeli * engine cable

moottorin ilmansuodatin * engine air filter

moottorin kiinnitys * engine mounting

moottorin korvake * engine fastening lug

moottorin lämmitin * engine heater

moottorin lämmitin fm engine heater

moottorin lämpöanturi * engine temperature sensor

moottorin pysäytin * power shut-off

moottorin pysäytin fm engine stop

moottorin suoja * engine shield

moottorin takana * rear of the engine

moottorin teho 9/I engine power

moottorin testauslaite * engine tester

moottorin varustelu * engine buildup

moottorin öljynpoistopumppu * engine oil removal pump

moottorinlämmittimen osat * block heater parts

moottorinvalmistaja al57 engine manufacturer

moottoriohjausyksikkö * engine control unit

moottorisaha fm chain saw

moottorisaha fm power saw

moottorissa 3/I in the engine

moottorit/sylinterit hj motors/cylinders

moottoriöljy * engine oil

moottoriöljyn suodatin * engine oil filter

muhvi * muff

muhvi, hitsattava * muff, weldable

muistimoduli * memory module

muistipiiri * memory circuit

muistiyksikkö * memory unit

mukava fm confortable

muodostaa, muoto 19/II form

muodostaen 6/I by forming

muodostaen 18/II forming

muodostettu 18/II formed

muodostua 13/II consist

muodostua 21/II form

muodostua jstk 21/II consist of

muodostus * formation

muoto 12/II shape

muotoilu * design

muoviletku * plastic hose

muovilevy * plastic board

muovinen nestesäiliö * plastic liquid container

muoviputki * plastic pipe

muovitulppa * plastic plug

murrosnivel * universal joint

murskata, rikkoa ys smash

murtautumispaine, avautumispaine al52 crackin pressure

murtolujuus * rupture stress

murtoluku ys fraction

murto-osa 2/I fraction

murtuma, repeämä, katkos * rupture

murtunut * broken

mustarousku * ugly milk cap

mustarousku * black milk cap

mustarousku * Lactarius necator

mustatorvisieni * Craterellus cornucopioides

mustatorvisieni * horn of plenty

mustavahakas * wax cap

mustavahakas * Hygrophorus camarophyllus

muste, musta merkkaus * marking ink black

mustikka fm blueberry

muta, lieju, liete 2/II sludge

mutteri * nut

mutteri-/ruuviavain * spanner

muu varustus fm other equipment

muunnelma 15/I variation

muunnin * converter

muuntaa, muuttaa 11/II convert

muuntaja * transformer

muuntokerroin * conversion factor

muuntotaulukko * conversion table

muutama, harva hj few

muutos- ja kokeilunseurantailmoitus * modification and testing notice

muutos, vaihtelu 6/II variation

muutosilmoitus * change indication

muutosilmoitus * change indication

muuttaa 16/I change

muuttaa 1/I convert

muuttaa vaihdella 9/II vary

muuttaa, tasoittaa 7/II modify

muuttaa, vaihtaa 3/II change

muuttamalla 12/II by changing

muuttumaton, vakio 6/II constant

muuttuva, vaihteleva al43 variable

mylviä, karjua ys bellow

myrkkynääpikkä * Galerina marginata

myöhäinen harvennus 17/II late thinning

myötäpäivään 19/II clockwise

myötölujuus * yield strength

myötöraja * yield point

mäki 15/II slope

männynleppärousku * Lactarius deliciosus

männynleppärousku * delicious lactarius

männynpunikkitatti * orange pine bolete

männynpunikkitatti * Leccinum vulpinum

männän laippa * piston flange

männän tiivisteet * piston seals

männänrengas * piston ring

männänrengassarja * piston ring kit

männäntapin laakeri * small end bearing

männänvarren ohjausrengas * piston rod guide ring

männänvarsi * piston rod

mänty * pine

mäntä * piston

mäntä, täydellinen * piston, complete

mäntämoottori 3/II piston motor

mäntäpumppu * piston pump

mäntäsarja * piston assy

märät levyjarrut fm wet disc brake

määritellä 3/II determine

määritellään 20/II is defined

määrä 16/I amount

määrä * quantity

määrä, suure 11/II quantity

määräajoin * periodically

määrätty al57 definite

määrätty, tietty 6/II given

määrätä 19/I impose

määrätä 3/II prescribe

määrätä, komentaa 3/II dictate

määrätä, tuppautua ys impose

naaraspistoke * connecting plug, female

naarastulppa * female plug

naarata, hinata * drag

nailonputki * nylon pipe

nailontulppa * nylon plug

nakutus 19/I knock

nakutuskestävyys 19/I antiknock

napa * hub

napa 19/II pole

napa, keskiö * hub

napa, pääteasema al48 terminal

napa/alennusvaihde 8/I final drive

napa-alennus fm hub reduction

napaisuus 20/II polarity

naru * string

naskali * punch

nasta, nastarengas, naula * spike

nastarengas * tyre with spikes

naula 12/II pound

naula, naulata, sakara * spike

naulaa neliötuumalle al60 pounds per square inch PSI

nelikulmainen levy * square plate

nelikulmaputki * square pipe

nelipyöräveto * four-wheel drive

neliveto fm 4-wheel drive

neliöpainike * square push button

neliöputki * square section pipe

neliötanko * square section bar

neste, nestemäinen 11/II liquid

nesteen virtaus al50 fluid flow

nestejäähdytys 5/I liquid cooling

nestekaasu fm butane gas

nestekaasu 3/I LP-gas, liquid pressurized

nestekaasu * liguefied petroleum gas LPG

nestekytkin * viscous clutch

nestemäinen raketin tms. polttoaine 4/I LP=liquid propellant

neula 5/II needle

neulakehys * needle mounting

neulalaakeri * needle bearing

neulanen fm needle

neularullalaakeri * needle roller bearing

neulasokka * needle cotter pin

neva fm open bog

niin alhainen kuin 22/II as low as

niin kauan kuin 14/II unless

niin kauan kuin... al47 since

niitata, niitti, naulita * rivet

niittauskone * riveting machine

niitti * rivet

niittimutteri * rivet nut

nila fm inner bark

nimellismitta * nominal measure

nimikilpi * name plate

nippa * nipple

nippa, hitsattava * nipple, weldable

nippuside * cable tie

niskatuki * head rest

niukka, riittämätön ys scarce

nivel * joint

nivel, napa, tukipiste * fulcrum

nivel, sarana * hinge

nivelakseli * universal joint shaft

nivelakseli * universal joint shaft

nivelakseli 5/II rockshaft

nivelakselin osat * universal joint shaft components

nivelakselisto * line of propeller shafts

nivelkehikko * joint frame

nivelketju * sprocket chain

nivellaakeri * articulation bearing

nivelliitin * swivel connector

nivelohjaus * frame steering

nivelpää * swivel end

nivelristi * trunnion pin

niveltappi * joint pin

nivelvarsi * swivel arm

nokan seuraaja 15/II cam follower

noki * soot

nokka 7/I cam

nokka-akseli * camshaft

nokkapihdit * needle-nose pliers

nokkarengas * cam ring

nokkarulla * cam roll

nollaus * reset

nopea (korkea) fm high

nopea reaktio al52 fast response

nopeammin 3/I faster

nopeasti 15/II fast

nopeasti 1/I rapidly

nopeasti al59 quickly

nopeatoiminen 17/II fast-acting

nopeuden tarkkailu 22/II speed monitoring

nopeus 4/II speed

nopeus 21/II velocity

nopeus, määrä, kerroin * rate

nopeusalueen venttiili. * speed range valve

nopeusalueenval. kytkin * speed range selector switch

nopeusalueenvalinta * speed range selector

nopeusanturi * speed sensor

nopeusmittari 22/II tachometer

nopeussäädin * speed regulator

nopeustunnistin 10/II speed sensor

nostaa hj lift

nostaa al61 raise

nostaa, kohottaa 5/II raise

nostoketju * lifting chain

nostokurki, nosturi 17/II crane

nostolaite * hoist

nostolaite, talja, tunkki * jack

nostomomentti fm lifting moment

nostomomentti fm moment of force

nostopuomi * lifting boom

nostopuomin kärkirullaston keskusvoitelu * central lubrication of the lifting boom's pointrollers

nostopuomin palkki * lifting boom beam

nostopuomin päänivelen keskusvoitelu * central lubrication of the lifting boom's main pivot

nostosylinteri * lifting cylinder

nosturi * crane

nosturikuormain * crane loader

nosturin  pumppu * crane pump

nosturin hallintakahvat * grane control levers

nosturin jalusta * crane stand

nosturin ketju * crane chain

nosturin kääntöjarru * crane slewing brake

nosturin niiaus * crane curtsey

nosturin noston vaimennus * crane  lift damping

nosturin puomi * crane boom

nosturin pystypilari * grane pillar

nosturin teline * cranes stand

nosturin vakaaja * crane stabilizer

nosturinhallinta * crane control

nosturipiiri * crane circuit

nosturivaaka * crane weighing scales

noudattaa 20/II observe

nouseminen * raising

nousta ylös 2/I rising up

nousta, kasvaa 19/II increase

nousta, kohota 5/II rise

nousu * gradient

numerolevy * number plate

nummitatti * Suillus bovinus

nuoli hj arrow

nuori metsikkö 17/II yong stands

nuppi * head / button

nurkkatuki * corner support

nykyaikainen al56 modern

nykäys, riuhtaisu, temmata * jerk

nylonhaalari * nylon overalls

nylonletku * nylon hose

nylonputki * nylon pipe

nyökkiä, paiskata * pitch

nähdään al42 shown

nähdään jossakin al48 is shown in...

nähdään kuvassa 7/II shown in fig.

näkymätön 2/II invisible

näkyvyys 17/II visibility

näkyvä 19/I prominent

näkyvä, ilmeinen 2/II apparent

näkyvä, olennainen 21/II appreciable

näköala fm view

näppäimistö * keyboard

näytettyyn tasoon hj to the level shown

näytteenottaja * sampler

näytteenotto * sampling

näyttää * display

näyttää 4/I show

näyttö * monitor screen

näytönohjainkortti * plaqueta del controlador de visualización

nöyhtä, nukka 2/II lint

oheispiiri * peripheral circuit

ohenne * thinner

ohentaa, laimentaa * dilute

ohi 8/II past

ohipuhallus 6/I blow-by

ohittaa * overtake

ohitusnippa * by-pass nipple

ohivirtaus 14/II by-pass

ohivirtausventtiili * by-pass valve

ohivuoto al42 leak-off

ohjaamo * cabin

ohjaamo fm cab, cabin

ohjaamon ilmansuodatin * cab air filter

ohjaamon ilmansuodatin,karkea * cab air filter, coarse

ohjaamon kallistus * cabin tilt

ohjaamon kiinnitys * cabin mounting

ohjaamon lasit, kirkkaat * cabin windows, non shaded

ohjaamon lasit, pronssisävy * bronze shaded cabin windows

ohjaamon lämmitin fm cabin heater

ohjaamon paneeli * cabin panel

ohjaamon runko * cab frame

ohjaamon varustelu * cabin equipment

ohjaamon yläosa * cabin upper part

ohjain * guide / deflector

ohjainkisko * guide rail

ohjainlevy * guide plate

ohjainlevy, kiekko * control  disc

ohjainpyörä * guide pulley

ohjainrengas * guide ring

ohjaintappi * guide pin, dowel pin

ohjata sivuun, kääntää 10/II deflect

ohjata, käyttää, ajaa al51 drive

ohjaus * steering, control

ohjaus pylväs 10/II steering column

ohjausholkki * guide sleeve

ohjaushydrauliikka * pilot hydraulics

ohjausjärjestelmä * controlsystem

ohjauskaapeli * pilot cable

ohjauskahva * control handle

ohjauskahvan pää * control handle head, joystick head

ohjauskulma fm steering angle

ohjauslinja hj line pilot

ohjausnasta * guide pin

ohjausnivel * steering swivel

ohjauspaneeli * control panel

ohjauspylväs * steering column

ohjauspyörä * steering wheel

ohjauspyörän akseli * steering wheel shaft

ohjauspöytä * control panel

ohjausrulla * guide reel

ohjaussauva * steering handle

ohjaussylinteri * steering cylinder

ohjaussylinterin kotelo * steering cylinders casing

ohjaustanko, johde * guide bar

ohjaustappi * dowel pin

ohjausura, ohjauskisko * guide

ohjausventtiili * control valve

ohjausventtiili 9/II pilot valve

ohjausvipu * control lever

ohjausyksikkö * control unit

ohje * instruction

ohjekirja * instruction manual

ohjelma * programme

ohjelma, kourasolmu * programme, harv. head computer

ohjelma, mittasakset * programme, caliper

ohjelma, muistiyksikkö * programme, memory unit

ohjelmistojen muutosilmoitus * software modification notice

ohjelmointi * programming

ohjelmointi liitin * programming connector

ohjelmoituna 22/II in a programmed

ohjetarra * instruction label

ohmi 11/I ohm

ohra * barley

ohraryyni ys pearl barley

ohut, vetelä al59 thin

ohutlevy * thin plate

ohutlevysarja * thin plate set

ohutseinämäputki * thin wall pipe

oikea 19/I proper

oikea al42 right

oikea alalevy * right bottom plate

oikea kahva * right handle

oikea, korjata, oikaista * correct

oikea, sopiva al45 proper

oikein, kunnolla, puhtaasti al59 properly

ojentaa, pidentää 17/II extend

oksa * branch

oksa, pieni fm twig

oksasakset * pruning shears

oksastaa fm graft

oksidi * O oxide

oktaani 19/I oktane

oktaaniluku * octane number

oktaanitarve * octane requirement

olemme nähneet 12/II we have seen

olennainen 17/II essential

olennainen 14/II fundamental

olennaisesti 19/II essentially

olettaa * assume

olettaa 3/II expect

olkatapin sisäkallistuma, caster * KPI, king pin inclination

olla jnk seurauksena 21/II result

olla kosketuksissa al54 be in mesh

olla käynnissä, toimia, fm operate

olla olemassa 19/II exist

olla pysäytettynä al53 be shut off

omatunto ys conscience

omiaan 19/I apt

ominaiskulutus * specific fuel consumption

ominaispiirre 12/II charasteristic

ominaisuus al42 feature

on käytetty/suunnattu hj is applied

on rakennettu 7/II is built

on tullut 19/I has become

ontelo hj cavity

onteloruuvi * banjo bolt

ontto, tyhjä 7/I hollow

oppivuodet ys apprenticeship

optimoitu, paras 17/II optimized

optokomponentti * optoelectronics

orava fm squirrel

o-rengas * o-ring

osa hj part

osa, leikkaus 21/II section

osakuormavastus * partial load resistance

osaluettelo * part list

osanen 3/I particle

osat * parts

osien välille 6/I between parts

osittain 8/II partly

osittain al58 partially

osittainen 13/II partial

ostaminen, hankinta * purchase

ote, kahva, kädensija ys grip

otsalevy * face plate

ottaa hj take

ottaa huomioon * respect

ottaa osaa 18/II take part

ottaa takaisin ys resume

oven kahva * door handle

oven salpa * door lock

ovi * door

ovilasi * door window

paalin koko 22/II bale size

paeta 9/II escape

paikallaan pysyvä 9/I stationary

paikallaan, seisoa al50 standing

paikannusjärjestelmä * location system (gps)

paikka, asettaa 19/II place

paikka, työmaa 17/II site

painaa 7/II press

painaa, punnita 12/II weigh

paine * pressure

paineakku * pressure accumulator

paineakun kannatin * pressure accumulator carrier

painealue al52 pressure range

painealue/ylimenoalue al52 override pressure

paineanturi * pressure sensor

paineen pudotus 6/II pressure drop

paineenalainen 4/I under pressure

paineenalaisena al50 pressurized

paineenalennin * pressure reducer

paineenalennusventtiili * pressure reducer valve

paineenmittausletku * pressure measuring hose

paineenrajoitus * pressure control / limiter

paineenrajoitusventtiili * pressure relief valve

paineenrajoitusventtiiliasetelma * pressure relief valve assembly

paine-ero 6/II pressure difference

paineilmajärjestelmä * pneumatic system

paineilmalla 15/I pneumatically

paineilmankehitin * pressurised air developer

paineilmaputki * pneumatic pipe

paineilmasäiliö * compressed-air container

paineisku al52 shock pressure

paineistettu al54 pressurized

painejousi * press spring

painekorkki 5/I pressure cap

painekytkin * pressure switch

painelaakeri * thrust bearing

painelaatta-aluslevy * pressure plate washer

paineleikkuri * pressure limiter

painelevy * thrust plate

painelinja * pressure line

painemittari * pressure gauge

painemittariliitin * pressure gauge connector

painepinna * pressure pin

paineputki * pressure pipe

paineraja * relief valve

painerengas, pyöreä levyke * thrust washer, round disc

painesuodatin * pressure filter

painesuodattimen anturi * pressure filter sensor

painesuodin * pressure filter

painesäädin * pressure regulator

painevaraaja * pressure accumulator

painevaraajan kiinnike * pressure accumulator fastener

paineöljyputki * pressure oil pipe

painike * push button

painike, painokytkin * push button

painikelevy * touch plate

painikkeisto * keyboard, push button board

paino fm weight

painoanturi * weight sensor

painoanturikaapeli * weight sensor cable

painonapin suojakoppa * push button protection cap

painonappi * button

painonappisalpa * push button latch

painosarana * weight hinge

painovoima hj gravity

paisuminen al44 expansion

paisunta al61 expansion

paisuntasäiliö * expansion tank

paisuntaventtiili * expansion valve

paisuva 2/I expanding

paita * shirt

paitsi 5/II except

paitsi, lukuun ottamatta ys aside from

paju * willow

pakkasneste * antifreeze solution

pakkassuojalaite * antifreezing device

pakkassuojapumppu * anti-freeze pump

pakkauksen purku * unpacking

paklata, tasoittaa * putty

pakokaasu * exhaust gas

pakokaasukäyttöinen al44 exhaust-driven

pako-ohjain * exhaust guide

pakoputken kiinnitin * exhaust pipe fastener

pakoputken laippa * exhaust pipe flange

pakoputken tiiviste * exhaust pipe seal

pakoputki * exhaust pipe

pakoputki * tail pipe

pakosarja * exhaust manifold

pakotie 2/I escape

pakottaa 4/II force

pakoventtiili * exhaust valve

paksu levylaatta * thick plate slab

paksuusanturi * diameter sensor

paksuusanturin hammaspyörä * gear wheel of diameter sensor

paksuusmittalaite * diameter measuring device

palaa täydellisesti 3/I burn fully

palamaton * unburned

palaminen 13/II firing

palaminen al56 burning

palaminen, poltto 1/I combustion

palamiskaasut al57 combustion gases

palamisnopeus 3/I rate of burning

palaneet al45 burned

palaneet kaasut 2/I burned gases

palanen 2/II fragment

palanen, hitunen 2/II bit

palauteilmoitus * feedback indication

palautetaan 12/II is returned

palauttaa, palautua 6/II return

palautusjousi * flexible spring

palava al56 combustible

paljaaksi hakkuu 17/II clear-cutting

paljaalla silmällä 2/II with unaided eye

paljastaa 19/II reveal

paljastaminen 22/II detection

paljon vähemmän 12/II much less

palkki * beam

pallas * halibut

pallo 5/II globe

pallohana * ball valve

pallomainen * spherical

pallonivel * ball joint

pallonivel, olkanivel * swivel joint

palloventtiili * globe valve

palohälytin * fire alarm

paloilmapuhallin * combustion air blower

palokammio * combustion chamber

palon sammutusvälineet * fire extinguishing equipment

palotila al42 combustion chamber

paluulinja * return line

paluuputki * return pipe

paluuöljy 9/II return oil

palvella, toimia, avustaa al52 serve

palvelu 18/II service

palvelu, huolto fm service

palvonta, jumalointi ys adoration

paneeli * panel

paneelilevy * panel plate

pankko * bunk

pankko * bolster

pankkoputki * bunk pipe

pankon kannatin * bunk support

pankon kiinnike * bunk fastener

panna käyntiin 9/II actuate

panna sekaisin, sotkea ys stir

panna toimeen * stage

panssarilevy * armour-plate

panta * strap

paperi * paper

paperiliuska al60 sheet of paper

paperisuodin * paper filter

parametri 17/II parameter

parannus * improvement

parantaa * improve

parantaa 18/I remedy

parantaa al59 improve

paras mahdollinen al56 ideal

paremminkin 14/II rather

paremminkin 22/II rather

parempi al42 better

parikaapeli * double cable

paristo * battery

parru, riuku ys spar

patruuna * cartridge

patruuna, kara al42 poppet

patruunaventtiili * poppet valve

pc flash-kortti * pc flash circuit board

pehmentää, mureuttaa ys tenderize

pehmeä, tasainen 17/II smooth

pehmuste * padding

peili * mirror

peilinvarsi * mirror arm

peitekansi * cover cap

peitelevy * cover plate

peitetulppa * cover plug

peittää 2/II coat

pelata al53 play

peltoherkkusieni * Agaricus arvensis

penkinlämmitysvastus * seat heater resistor

penkinrajakytkin * bench limit switch

penkki * bench

penkkikaapeli * bench cable

pensas fm bush

periaate 16/I principle

periaatteessa al43 basically

perus- 14/II fundamental

perus- , pohja- hj basic

perusasia 14/II basic thing

peruselementti 1/I basic element

perushydrauliikka * base hydraulics

peruskorjaus, huoltaa, kunnostaa * overhaul

peruslevy * base plate

perusliitin * base connector

perusmoottori 7/I basic engine

perusosa 8/I basic part

perusperiaate 19/II basic principle

perussarja * basic set

perustietoja 12/II basics

perustoiminta 15/I basic operation

perusyksikkö 11/II basic unit

peruuttaa, peruutus 8/I reverse

peruutus al43 reversing

perä * rear end

peräluukku, -ovi, -lauta * tail gate

peräosa * rear part

perävaunu * trailer

perääntymistie * retreat route

perääntyä, vetäytyä * retreat

pesuaine * detergent

pesulaitteen kytkin * screen washer switch

pesulaitteen moottori. * screen washer motor

pesuneste * washing liquid

pesunestesäiliö * washing liquid container

pesä, pesiä al49 nest

pesä, runko * housing, chassis

petrooli, kerosiini * kerosene

peukalo 19/II thumb

pidentyä al57 lengthen

pidike * holder

pidikejousi * retaining spring

pidikelaippa * clip flange

pidin * holder

pidätin * detent

pidätinlaatta * retainer plate

pidätinrengas * circlip

pidätinruuvi * stop screw

pidätyshaka, säppi * ratchet

pienellä tasolla 18/II at low rate

pienempi hammaspyörä  al55 pinion

pienen pieni 2/II tiny

pieni hammaspyörä allis pinion

pieni kitka al44 slight friction

pieni vetopyörä * bevel pinion

pihdit * pliers

pihtipankko * clamp bunk

pihtipankkohydrauliikka * clamp bunk hydraulics

pihtipankkovarustelu * clam bunk equipment

pii al49 silicon

piikki * pin

piikkirima * pin header

piikkirulla * spiked roller

piiri fm circuit

piiri, virtapiiri 5/II circuit

piirikaavio * circuit diagram

piirikaavio, hajautettu * circuit diagram, dispersed

piirikortti * circuit board

piirikorttikytkin * circuit board switch

piirikorttiliitin * pcb-connector

piirilevypohja * circuit board base plate

pikakytkin * quick coupler

pikaliitin * quick connector

pikalukko * quick lock

pikalukkohihna * quick-release lock belt

pikee-paita * piquet shirt

pilaantua * deteriorate

pilaantuminen 2/II deterioration

pilkku, piste 19/II dot

pingviini al49 penguin

pinnan taso hj fluid level

pinnankorkeusanturi * fuel level sensor

pinnapultti * stud bolt

pinnoitettu rengas * retreated tire

pinnoitusmassa * coating material

pino fm pile

pinta 2/II surface

pintamaali * paint finish

pintapaine * cround pressure

pintapaine fm ground pressure

pintavahti * level alarm

pipo * ski cap

pisaroiksi al58 into drops

piste, osoittaa 19/II point

pistehitsaus * spot welding

pistekorroosio * pitting

pistepuikko, lävistin * punch

pistetuurna, pistepuikko * nail punch

pistoke * plug

pistoke naaras * plug, female

pistoke uros * plug, male

pistorasia * plug socket

pitkittynyt, jatkuva ys sustained

pitkä etäisyys 9/II long distance

pitkä takarungonjatke * long rear frame extension

pituus fm length 

pituusanturi * length sensor

pituusmittalaite * length measuring device

pituusmittalaite, runko * frame of length measuring device

pituusmitta-pulssianturi * length measure pulse sensor

pituusmittari * length meter

pitää 8/II hold

pitää 8/II keep

pitää sisällään 19/I contain

pitää sisällään 5/II include

pitää sisällään 19/I including

pitää yllä 6/II maintain

pitää, pidellä al58 hold

planeettapultti * panetary bolt

planeettapyörä * planet wheel

planeettapyörästö * planetary gear

planeettavaihde * planetary gear

pleissata, pujoa ys splicing

pleksi * plexi glass

pohja 2/II bottom

pohjakannake * bottom bracket

pohjalaippa * bottom flange

pohjalatta * bottom flat steel

pohjalevy * bottom plate

pohjamaali * priming coat

pohjapanssari fm belly plate

pohjapanssarit * underbody shields

pohjapiirros * layout

pohjapinta-ala fm basal area

pohjaprofiili * bottom profile

pohjapuoli 9/II bottom side

pohjaruuvi * bottom screw

pohjimmiltaan 4/II basically

pohjimmiltaan 18/II essentially

poikittain 19/II crosswise

poikittainen * transversal

poikittaispalkki * crossbar

poikkeama * deviation

poikkipinta-ala al51 cross cut area

pois ajoituksesta al57 out of time

pois päin 20/II away

pois toiminnasta 2/II out of operation

pois vetäminen ys extraction

poistaa 9/II eliminate

poistaa 2/II remove

poistaa karsta * decarbonize

poistaa magnetismi * demagnetize

poisto 7/I exhaust

poistokaasu * exhaust

poistotahti 15/II exhaust stroke

poistoventtiili * bleeder valve

poljin * pedal

poljin * pedal

poljinvoima * pedal effort

polko * polycarbonate capacitor

polku fm path, trail

poltin * burner

poltinkammio * burner chamber

polttaa, palaa al59 burn

polttimo * bulb

polttimo, lamppu, hehku * bulb

poltto, palaminen 11/II combustion

polttoaine 1/I fuel

polttoaineen kanssa 3/I with fuel

polttoaineen kulutus 17/II fuel consumption

polttoaineen tankkauspumppu * fuel refuelling pump

polttoaineen täyttöputki * fuel filler pipe

polttoaineet 19/I Fuels

polttoainelaitteen osat * fuel system parts

polttoainelaitteet * fuel system equipment

polttoaineletku * fuel hose

polttoaineletkun suoja * fuel hose guard

polttoainemittari * fuel gauge

polttoainemittari 11/I fuel gauge

polttoainemittarin anturi * fuel gauge sensor

polttoainepumppu * fuel pump

polttoainepumppu 13/II fuel pump

polttoainepumpun kytkin * fuel pump switch

polttoainepumpun moottori. * fuel pump motor

polttoaineputki * fuel line

polttoaineseos al58 fuel mixture

polttoainesuodatin * fuel filter

polttoainesäiliö * fuel tank

polttoainesäiliön kansi * fuel tank cover

polttoainesäiliön pumppu * fuel tank pump

polttoöljy * fuel oil

polyamidiletku * polyamid hose

polyesteri sähkönvaraaja * polyester capacitor

polyuretaanikaapeli * polyuretan cable

ponnistus ys exertion

pora, porata * drill

poraruuvi * drill screw

poraus 7/II bore

poraus al60 bore

poro fm reindeer

porotalous fm reindeer husbandry

porras * steps

positiivisesti al48 positively

poskilevy * cheek plate

poskimutteri * cheek nut

potentiaali-/asemaenergia al50 potential energy

potentiometri * potentiometer

potkaisukytkin, vaihtaa pienemmälle * kick down

profiili * profile

profiililevy * profile plate

propeller shaft allis kardaaniakseli

prosessi, tapahtuma al50 process

prosessiyksikkö fm processing unit

prosessoida 10/II process

prosessorikanta * processor socket

prosessorikortti * processor circuit board

pudota * drop

pudota, kaatua 11/II fall

puhallin * blower

puhallin 5/I blower

puhallinlevy * fan plate

puhallinmoottorisarja * blower motor kit

puhallinsiivikko * cooling fan impellor

puhallinyksikkö * fan kit

puhalluspyörä, siipikehä * blower impellor, blade ring

puhdas 14/II clean

puhdistaa 4/I clean

puhdistaa * purge

puhdistinaine, liuotin, detergentti * detergent

puhdistusaine * cleaning solution

puhdistusspray * cleaning spray

puhdistustulppa * cleaning plug

puhelin * telephone

puhtaus 18/I cleanliness

pukki * trestle

pulssianturi * pulse sensor

pultti * bolt

pumppu * pump

pumppuasennelma * pump assembly

pumppujakovaihde * pump divider gearbox

pumppujakovaihteen kiinnitys * pump splitter gear mounting

pumppulohkon korvake * pump block bracket

pumpun kiinnitys * pump mounting

pumpun tuotto hm displacement

pumpun tuotto 16/II pump output

pumpun vinolevy   * swash plate

pumpunohjausventtiili * pump control valve

pumpunpyörä * pump wheel

punakärpässieni * Amanita mucaria

punakärpässieni * fly mushroom

puoli 8/II side

puoliakseli * half shaft

puolijohde al48 semiconductor

puolijohde * semiconductor

puoliperävaunu * semi-trailer

puolukka fm red whortleberry

puomi fm boom

puomin jatke * boom extension

puomin jatkeen pää * boom extension head

puomin nokkarullasto * boom front rollers

puomin nopeus fm boom speed

puominpää * boom head

purettu 18/II discharged

puristaa 6/II compress

puristettu 2/I compressed

puristin, kompressori 13/II compressor

puristin, prässi al50 press

puristua kokoon 3/I compress

puristus 2/I compression

puristusjousi * pressure tension spring

puristuspankko * squeezing bunk

puristussuhde 13/II compression rato

puristustahti 15/II compression stroke

purkaa * disassemble

purkaa * dismantle

purkaus, purkaa akkua * discharge

purkausportti al52 discharge port

purkautunut 18/II discharged

purkautuu 18/II discharging

purku, kuorman vap. 15/I unloading

purolohi * trout

puskea ulos 2/I pushing out

puskulevy * bulldozer blade

puskulevyhydrauliikka * bulldozer blade hydraulics

puskuri * buffer

puskurikotelo * bumper casing

puskutraktori * bulldozer

pussi * bag

putken kiinnitin * pipe fastener

putken välityksellä hj by a tube

putket, linjat 14/II lines

putki * pipe

putki 7/I tube

putkiholkki * pipe sleeve

putkijohde * pipe conductor

putkikierukka * pipe spiral

putkikäyrä * pipe elbow

putkiliitin * pipe connector

putkiliitos hj line, joining

putkimainen 13/I tubular

putkinippa * pipe nipple

putkipankot * tubular bunks

putkipihdit * pipe pliers

putkipihdit * tubespanner

putkipääte * pipe end piece

putkisokka * pipe cotter pin

putkitus 5/I piping

putkitus 5/II plumbing

putkituskuva * piping drawing

puu * wood

puu fm tree, wood

puuhiili 2/II charcoal

puulajit 17/II tree species

puulajivalinta * choice of tree species

puumassa 2/II wood pulp

puun korjuu fm harvesting

puun latva * tree top

puun myynti fm timber trade

puun syöttäjä * trunk feeder

puun syöttö 17/II tree feeding

puunkorjuukone 17/II harvester

puunkorjuukone, harvesteri * forest harvester

puunkorjuukone, harvesteri, (hakkuukone) fm harvester

puunrunko * tree trunk

puutavara * lumber, timber

puutavara fm timber

puutavaran mittaus * measuring of timber

puute, niukkuus al47 shortage

puute, vajavuus al49 deficiency

puuvillahaalari * cotton overalls

pylväs * pillar

pystykarsinta fm pruning

pystylaakeripesä * vertical bearing housing

pystylatta * vertical flat steel

pystymoottori * vertical engine

pystypilari * vertical pillar

pystypilarin valu * vertical post casting

pystysermi * vertical screen

pystysuora al43 vertical

pysyvyys 19/I stability

pysyvä * constant

pysähtyä, loppua 10/II fail

pysäköinti fm parking

pysäköintijarru * parking brake

pysäköintijarru, etu * parking brake, front

pysäköintijarru, taka * parking brake, rear

pysäköintijarrun anturi * parking brake sensor

pysäköintijarrun kytkin * parking brake switch

pysäytin * stopping

pysäytinsolenoidi * engine shut-off solenoid

pysäytystanko * stop bar

pyy fm hazel grouse

pyydystää, siepata 2/II catch

pyyhepussi * towel bag

pyyhkijän moottori * wiper motor

pyyhkijän sulka * wiper blade

pyyhkijärengas * sweep ring

pyyhkimen kytkin * wiper switch

pyöreä levy * round plate

pyöriminen 1/II rotation

pyöristyslevy * rounding plate

pyörittää * spin

pyörivä 1/II rotary

pyörivä liitin * rotating connector

pyörivä sylinteri al51 rotary cylinder

pyöriä 11/II rotate

pyöriä al44 turn

pyöriä, kääntyä 15/II turn

pyörä * wheel

pyörä 16/II wheel

pyörän akseli 8/I axle

pyörän napa fm hub

pyörän rengaspaine * tire pressure

pyörän sivukallistuma * camber

pyöränakseli * wheel axle

pyöränpultti * wheel bolt

pyörät * wheels

pyöröliitin * round connector

pyörösaha * circular saw

pyörötanko * round bar

päinvastainen 18/II reverse

päinvastoin 18/II conversely

päittäisvälyslaakeri * end clearance bearing

pää- 8/II main

pää- 2/II major

pääasiassa * essentially

pääkaapeli * main cable

pääkatkaisija * main switch

pääkokoonpano * main assembly

pääkotelo, -runko 7/I main housing

pääkytkimen levy * main switch plate

pääkytkin * main switch

pääkytkin 10/II master switch

päälaakeri * main bearing

päällyste * coating

päällä 8/II at the top

päällä, päälle, on 11/II upon

päämuuntaja * main transformer

pääosat 4/I major parts

pääpiirikortti * main circuit board

pääpuomi * main boom

pääpuomin pää * main boom head

päästä 8/II get

päästä  fm access to

päästävä fm accessible

päästää 7/II deliver

päästää sisään al44 admit

päästö * emission

päästösuunta al49 forward bias

pääsulake * main fuse

pääsylinteri * main cylinder

pääte, päätenapa * terminal

päätehakkuu * final felling

pääteholkki * end sleeve

päätehtävä al44 prime job

päätyholkki * end sleeve

päätylevy * end plate

päätytuki * end support

päätyypit 15/I major types

päävirtakytkin * main current switch

päävirtapiiri * main circuit

päävirtarele * main current relay

päävirtasulake * main current fuse

pökkelö * high stump

pölkky fm block

pöly * dust

pöly, sumu al45 dust

raaka ys crude

raaka ys unripe

raaka, kypsymätön al58 raw

raakapuu fm round timber

raakaöljy 19/I crude oil

raami * frame

radio * radio

radio-cd * radio-cd

radion antenni * radio aerial

radiopuhelimen antenni * radiotelephone aerial

radiopuhelin * radiotelephone

rahti, rahdata, kuljettaa * freight

raidetanko * tie rod

raidetanko * track rod

raitisilma 16/II fresh air

raivaus * clearing

raivaussaha fm brush saw

raja 3/II limit

rajapinta, risteys * junction

rajoitettu hj limited

rajoitin * limiter

rajoitin 5/II restrictor

rajoitinketju * retaining chain

rajoittaa 15/I limit

rajoittaa 5/II restrict

rajoittaa, rajoittaa 13/II limite

rajoittamattomat 17/II unlimited

rajoittimen putki * limiter pipe

rajoittimen pääty * limiter end

rajoittimen tuki * retainer support

rakenne * constitution

rakenne 3/II construction

rakenne 19/I structure

rakennettu jnk. sisään al52 built into

rakentaa hj build up

rakentaa 1/I construct

rakentaa, pystyttää 6/II build

ramppikortti * circuit card

ranka * stalk

raskaampaa 18/II heavier

raskasbensiini * white spirit

rasva, rasvata, voidella * grease

rasvaletkujen suoja * protection of grease hoses

rasvamonttu, rasvauskuoppa * grease pit

rasvanippa * grease nipple

rasvanippa * greasing nipple

rasvaprässi * grease gun

rasvaputki * grease pipe

rasvari * greasing device

rasvat ys fats

ratas * gear wheel

ratkaiseva/määräävä tekijä al61 desiding factor

ratkaista 18/I solve

ratkaista, tuomita 3/II judge

rauduskoivu * silver birch

rauduskoivu fm silver birch

rauhallinen 3/I calm

rautalankaverkko 2/II wire mesh

rautasaha * hacksaw

rautu * brown trout

ravitsevuus, ravinto ys nutrition

rds-kortti * rds card

reagoida, vastata 17/II respond

reagoitunut 18/II have reacted

reaktiotangon rajoitin * reaction bar limiter

reaktiotanko * reaction bar

rehu 22/II forage

rei'ittää * perforate

rei'ittää, reikämeisti * punch

reikä 2/II hole

reikä, aukko al42 orifice

reikälatta * peforated flat steel

reikälevy * peforated plate

reikäonteloruuvi * hole cavity screw

rekisteröidä 20/II register

rele * relay

relealusta * relay base

releboksi * relay box

releet * relays

relekanta * relay socket

relekortti * relay circuit board

releyksikkö * relay unit

rengas * ring

rengas 16/II tire

rengas fm tyre

rengas, koneistettu * ring, machined

rengas, muovattu * ring, shaped

rengas, pyörä * tyre

rengaslevy * ring plate

rengasliitin * ring connector

rengasprofiili * tyre section

rengassokka * ring cotter pin

renkaat eteen * front tyres

renkaat taakse * rear tyres

renkaiden pitävyys 17/II grip

rento, veltto, voimaton al60 limp

repiä, purkaa, hajottaa ys demolish

reunalevy * edge plate

reunalista * edge moulding

reunanauha * edge strip

reviiri ys territory

riekko fm willow grouse

riippua jstk 16/I depend

riippua jstk. 10/II depend on

riippua, roikkua al60 hang

riippuen jstk 16/II depending on

riippumatta jstk. 8/II regardless of

riippuu jstk 18/II depends upon

riipuke * hanger, link

riipuke * schacle

riipuke  pendant

riipukekaari, aisa * pivot frame

riipukerunko * link frame

riipuketappi * pivot frame pin

riistanhoito fm game management

riittämätön * insufficient

riittävä 19/I adequate

riittävä al49 sufficient

riittävästi * sufficiently

rikas * rich

rikastin, kuristin al58 choke

rikki 18/II sulfur

rikkihappo 18/II sulfuric acid

rikkomaton aineenkoetus ndt * nondestructive testing ndt

rima fm rib

rinnakkainen * parallel

ripasyöttöpyörä * slab feeding roller

ripustaa al59 suspend

riskianalyysi * risc analysis

ristiakseli * cross shaft

ristiakseli, tasausp. ristikko  spider

ristiin, poikki al44 across

ristikkäinen, risti 19/II cross

ristikudosrengas * cross-ply tire

ristinivel * universal joint

ristiyhdeliitin * cross joint connector

risu * twig

ritilä * grating, grill

riviliitin * connection strip

rivimoottori * in-line engine

rivimoottorin ryhmä 7/I line block

rivipumppu * line pump

roiskua 6/I splash

romu, raunio, hylky * wreck

rooli, osa al53 role

roottoriakseli 10/II rotor shaft

roottorin siipi 10/II rotor blade

rotaattori * rotator

rotaattorin hallinta fm rotator control

rotaattorin hydrauliikka * rotator hydraulics

rotko, uoma, oja ys gully

rousku * Lactarius

rousku * milk cap

ruis * rye

ruiskuttaa 4/I spray

ruiskutus 4/I injection

ruiskutuspumppu * injection pump

ruiskutusputki * injection pipe

ruiskutusputkisarja * injection pipe set

ruiskutussuutin * injector

ruiskutusvarusteet al61 injection equipment

rulla * roller

rullaketju * roller chain

rullalaakeri * roller bearing

rullapaalain, pyörö- 22/II round baler

rullaston holkki * roller sleeve

rullaston rajoitin * roller set limiter

rullaston runko * roller frame

rullat * rollers

rullat/telat sylinteri * rollers/tracks cylinder

rullavarsi * roller arm

rullaverho, sokea fm blind

rumpu * drum

rungonjatke * frame extension

runko * frame

runko al42 body

runko pihtipankko- ja vinssivarustuksella * frame with winch and clam bunk equipment

runko pihtipankkovarustuksella * frame with clamp bunk equipment

runko vinssivarustuksella * frame with winch equipment

runkokehto * frame cradle

runkokotelo 9/II body housing

runkolaakeri al61 main bearing

runkolevy * frame plate

runkolukko * frame oscillation lock

runkolukon hydrauliikka * frame lock hydraulics

runkolukon osat * frame lock components

runkonivel fm articulated joint

runko-ohjausvipu * articulated steering system operating lever

runkopalkki * frame beam

runkopuomi * main boom

runkopuomin palkki * chassis beam bar

runsaus, yltäkylläisyys ys abuntant

ruoste al59 rust

ruosteenestoaine * anti rust agent

ruostuttaa 2/II rust

rusakkonuljaska * Ghroogomphus rutilus

rusko-orakas * Hydnum rufescens

ruumis, runko 11/II body

ruuvata auki, avata, kiertää * unscrew

ruuvi * screw

ruuvi, ruuvata 5/II screw

ruuvikierre * thread

ruuvikierukka * worm

ruuvilukite * screw lock

ruuvitaltta * screwdriver

ryhmä 4/II team

ryntäys al57 rush

ryömintä hj drift

ryömintävaihde * crawler gear

ryömiä, valua 18/I drift

räikkä * ratchet

räjähdys, paukahdus ys detonation

räjähtävä 3/I explosive

räjäytyskuva * exploded view

räme fm pine swamp

röntgensädetarkastus * x-ray inspection

saada 7/II get

saada selville 10/II detect

saapua sisään al57 entering

saaste 2/II contaminant

saaste 6/I pollution

saaste, lika 2/II contamination

saatavilla 7/II available

saatavissa 18/II available

saattaa 7/II might

saavuttaa 3/II achieve

saavuttaa * obtain

saavuttaa, saada al50 attain

saavuttaa, tulla  2/I reach

sab-robottikaapeli * sab robot cable

sae-kiintolaippa * sae fixed flange

sae-laipan kiinnike * sae flange fastener

sae-laippaliitin * sae flange union

saha * saw

saha, kokoonpano * saw, assembly

sahakotelo * saw box

sahakotelon jäykiste * saw housing stiffener

sahalaippa * saw bar

sahan hampaat * saw teeth

sahan moottori * saw motor

sahan pyöritys hydrauliikka * rotation of the saw hydraulics

sahan sylinteri * saw cylinder

sahanosat urealle * saw parts for urea

sahanpuru * sawdust

sahanterä * sawblade

sahata  fm saw

sahatavara * sawn timber

sahateollisuus fm saw industry

sahatukki * saw log

sahauksen kytkin * sawing switch

sairaalloisuus ys morbidity

sairas ys morbid

sakea * viscous

sakka 19/I sediment

sakka, saos 19/I deposition

sakka, saostuma, äkillinen * precipitate

sakkakuppi * sediment trap

sakkeli * shackle

saksisokka * split cotter pin

sallia hj allow

sallia 13/II permit

sallittu kuorma * permissible load

salpa * latch

salpa * pawl

salpalevy * securing plate

sama määrä 12/II same amount

samanaikaisesti 17/II simultaneously

samanlainen 18/II similar

samanmerkkinen varaus al48 like charge

samansuuntainen 20/II parallel

samepiste 19/I cloud point

samettitatti * Xerocomus subtomentosus

sammal fm moss

sammutin * fire extinguisher

sammutinjärjestelmä * fire extinguishing system

sammutinpullon kiinnike * extinguishing bottle fastener

sammuttaa ys extinquish

sammutusjärjestelmä * fire extinguishing system

sammutuslaite * engine shut-off device

sammutuslaitteet fm fire extinguisher

sammutusputki * extinguishing pipe

sammutussolenoidi * extinguishing solenoid

sammutusvaijeri * extinguishing steel rope

samoin 19/II similarly

saniainen fm fer

sanka * bail handle

sappitatti * Tylopilus felleus

sara fm sedge

sarana * hinge

saranasokka * cotter pin

saranatappi * swivel pin

sarja * manifold

sarja al56 series

sarjaliikennekortti * serial interface circuit board

sarjanumero * serial number

sateenvarjo * umbrella

saumanauha * joint sealing strip

savukkeensytytin * cigarette lighter

sei * black cod

seinälevy * wall plate

seisontajarru 16/II parking brake

seisontajarrujarrupoljin * parking brake pedal

sekalainen 1/II miscellaneous

sekalainen, kirjava fm miscellaneous

sekoitetaan al56 are mixed

sekoittaa, sotkea 12/II confuse

sekoittua 4/I mix

sekoitus 19/I blend

selitetty 22/II explained

selittää al49 explain

selkänoja * back rest

selkänojan suoja * backrest cover

selkäranka ys spinal

selluloosa fm pulp

selvittää 3/II find out

selvä fm clear

sen tähden 15/II thereby

seos 18/II compound

seos 14/II mixture

sermi * guard screen

sermi, sihti, siivilä * screen

sermin alaosa * guard screen lower part

sermin holkki * guard screen sleeve

sermin hydrauliikka * guard screen hydraulics

sermin teline * guard screen stand

sermin topparin alalevy * bottom plate of guard screen stopper

sermiputki * guard screen pipe

sermisylinteri * guard screen cylinder

servo varsi kokoonpano * servo arm assy

servopaine * servo pressure

seula, sihti, siivilä * sieve

seula, sihti, siivilä * strainer

seuraava 8/II as follows

seuraavasti 18/II as follows

seurain, nostin al57 follower

seurantaraportti * evaluation report

seurata 22/II keep track

seurata al42 follow

seurauksena tuleva paine al52 resulting pressure

sidelatta * bond flat

sidontaketju * tie chain

sidos al48 bond

sidos al47 bonding

siemen fm seed

sieni fm mushroom

sieni, sienimäinen 2/II sponge

sienipainike * push button

sietää 19/I tolerate

signaalin sisääntuontisarja * signal input set

signaalipaineen suodatin * signal pressure filter

siika fm lavaret, white fish

siipi * vane

siipimoottori 3/II vane motor

siipimutteri * wing nut

siipipumppu 16/I vanepump

siipipyörä * impellor

siipiruuvi * wing screw

siirretään 10/II is transferred

siirtoakseli * transfer shaft

siirtohammaspyörä * transfer gear wheel

siirtonopeus fm traction speed

siirtopumppu * transfer pump

siirtopuomi * luffing boom

siirtopuomi fm outer boom

siirtopuomin palkki * luffing boom beam

siirtosylinteri * luffing boom cylinder

siirtovipu * transfer lever

siirtäjä * shifter

siirtäminen al50 transferring

siirtää 7/I transfer

siirtää, liikuttaa 1/I move

siirtää, välittää 7/I transmit

siitake * Lentinula edodes

siivikko * impeller

siivilä * gauze

siivilä, suodatin * strainer

siivilöidä 2/II strain

sijainti, paikka 17/II location

sijoitettu al44 located

sijoittaa * locate

silakka * small herring

silakka * Baltic herring

silikoni * silicone

silkkipainatus * silk mask printing, seri off-set

silli * herring

sillihapero * shrimp russula

sillihapero * Russula xerampelina

sillä aikaa kun... 4/II while

silminnähtävä, ilmeinen al49 apparent

silmukka * loop, eye

silmukka ansa 9/I mesh

silmukkalevy * loop plate

silmukkamutteri * eye nut

silmukkamutteri * eye nut

silmukkaruuvi * eye bolt

silmä * eye

simm- muistimoduli * simm memory module

sinivalmuska * Lepista nuda

sinun tulisi tietää 3/II you should know

sisäfilee ys tenderloin

sisäholkki * inner sleeve

sisäinen 2/II internal

sisältää 2/II contain

sisältää, käsittää 10/II incorporate

sisältää, vetää al56 hold

sisältö -pitoisuus * content

sisäpuoli 1/I inside

sisäpuolinen 1/I internal

sisäpuolisesti 7/II internally

sisärengas * inner tube

sisärenkaaton  * tubeless

sisävalaistus * indoor lighting

sisävalo * interior light

sisävalon kytkin * interior light switch

sisään pääsy ys access

sisään suihkutus 21/II injection

sisäänkäynti 15/I enter

sisäänpäin al42 inward

sisäänrakennettu fm enclosed

sisääntulopaine al52 inlet oil pressure

sisäänvirtaus 16/I input flow

siten al44 thereby

sitoa, solmia ys tie

sitten * since

sivu hj edge

sivuaisa * side pole

sivulaatikko * side box

sivulasi * side window

sivulasinpyyhkijä * side window wiper

sivulevy * side plate

sivulista * side moulding

sivupeili * side view mirror

sivupeltien kiinnike * fastener for side panels

sivuprofiili * side profile

sivuseinämä al59 side

sivusuoja * side protection plate

sivusuojat * side protections

sivutuki * side support

sivuun, syrjään 3/II aside

sivuvoima * lateral force

soikea * oval

sokka * cotter pin

sokkatappi * cotter pin

solenoidi * solenoid

solenoidiventtiili * solenoid valve

solukumimatto * cellular rubber mat

solukuminauha * foam rubber band

sopia yhteen 5/I match

sopia, sovittaa, asentaa fm fit

sopimuksen mukainen 21/II conventional

sopiva, mukava al49 convenient

sopiva, tark. mukainen ys appropriate

sormiruuvi * finger screw

sorvi, sorvata, vaahto * lathe

sovellutukset 22/II applications

sovellutus ys adaptation

soveltaa 17/II customize

soveltaen 20/II by applying

soveltuvuuskartta al59 application chart

sovitealuslevy * adjustment washer

sovitekortti * adapter board

sovitelevy * adjustment plate

soviterengas * adaptor ring

sovitettu al54 fitted

sovituslevy * adjustment plate

sovituslevysarja * adjustment plate set

sprayliima * spray glue

spraymaali * spray paint

staattori * stator

staattorirengas * stator frame

stanssattu, leimattu al59 stamped

starttimoottori * start motor

stefatiiviste * stefa seal

stopparilevy * stopping plate

suhde 7/II ratio

suhde * relative

suhde al45 proportion

suhde al60 relation

suhde, osa, osuus 7/II proportion

suhteellinen, keskinäinen al50 relative

suhteellisesti 4/II relatively

suhteellisesti al50 comparatively

suhteellisesti al42 relatively

suhteutettu, liettyvä, kuuluva 3/II related

suihku al42 spray

suihkuputki * injection pipe

suihkutin, sammutuslaite fm sprinkler

suihkuttaa sisään 21/II inject

suippo, terävä 5/II pointed

sulake * fuse

sulakepesä * fuse seat

sulakerasia * fuse box

sulakerasia * fuse box

sulakkeet * fuses

suljettu 4/II closed

suljettu 1/I enclosed

suljettu säiliö 3/I closed container

suljettu virtapiiri 18/II complete circuit

sulkea 7/I close

sulkea pois 16/II exclude

sulkea pois fm exclude

sulkea, sulkeutua 5/II shut off

sulku lopetus * shut-down

sulkutulppa * block plug

sulkuventtiili * shut-off valve

sulkuventtiili al51 shut-off valve

summa 19/II sum

summeri * buzzer

summeri * buzzer

sumu * mist

sumuttaa al42 atomize

sumutus * atomization

sumuuntuvia 3/I are broken down

suo fm swamp

suodatettu fm filtered

suodatin * filter

suodatinasennelma * filter assembly

suodatinelementti * filter element

suodatinkotelo * filter housing

suodatinlaippa * filter flange

suodatinlevy * filter plate

suodatinpaketti * filter package

suodatinpatruuna * filter cartridge

suodatinpesä * filter housing

suodatinsarja * filter kit

suodinkortti * filter board

suoja 10/II protection

suoja, kilpi * shield

suoja-aine * protective agent

suojahattu * protecting cap

suojakaari * safety arc

suojakansi * dust jacket

suojakolmio * warning triangle

suojakotelo * cover casing

suojakumi * protection rubber

suojakäsineet * safety gloves

suojalakka * protective varnish

suojalasi * glass shield

suojalasit * eye protectors

suojaletku * protection hose

suojalevy * protective plate

suojalevysarja * cover shield set

suojamatto * protection mat

suojapelti * guard panel

suojaprofiili * protection profile

suojapussi * protective bag

suojaputki * protecting pipe

suojarauta * protection iron

suojaspiraali * protection spiral

suojata hj protect

suojatulppa * protecting plug

suojavaha * protective wax

suojaverkko * cradle guard

suojaöljy * protective oil

suola * salt

suomi   englanti

suomumustesieni * Coprinus comatus

suomumustesieni * shaggy-mane, shaggy cup

suomumustesieni * lawyer's wig

suomuorakas * Sarcodon imbricatus

suomuurain * cloudberry

suora johdin 20/II straight wire

suora kulkutie 2/II straight path

suora vaihde * direct drive

suora, suoraan 11/II straight

suoraan 3/II directly

suorakaidelevy * rectangular plate

suoraliitin * direct connector

suoraohjaus * direct control

suoraruiskutus * direct fuel injection

suoraruiskutus * direct injection

suoratoiminen al52 direct acting

suorittaa 13/II perform

suorittaa, tehdä, esittää hj perform

suoritus 22/II performance

suorituskyky 16/I efficiency

suorituskyky 19/I performance

suositella 3/II recommend

suositella al57 recommend

suosittu 19/I popular

supistusnippa * reducing nipple

suppilo, savupiippu * funnel

suppilovahvero * Cantharellus tubaeformis

suppilovahvero * trumbet-shaped chanterelle

suunnata 9/I direct

suunnata al51 direct

suunnattava kulmanippa * turning angular nipple

suunnattava t-nippa * turning t-nipple

suunnitella 17/II design

suunnitella lh5 design

suunnittelu 12/ii design

suunta 8/I direction 

suunta- 15/I directional

suuntaisventtiili * one-way-valve

suuntautua, pyrkiä 19/II tend

suuntavalo * turning signal

suuntavalojen kytkin * turn signal switch

suuntavalon sulake * turning signal fuse

suuntaventtiili * directional valve

suuntaventtiili al51 directional control valve

suuntavilkku * direction indicator

suuremmat voimat al61 greater forces

suurempi 22/II greater

suurempi 9/II larger

suurempi hj larger

suurempi paine al52 higher pressure

suurempi, laajempi al54 larger

suuri nousu hj great increase

suuri, tärkeä * major

suutin * nozzle

suutin 1:llä reiällä * one-hole-nozzle

suutin 2:lla reiällä * two-hole-nozzle

suutin, mitta-aukko 2/II orifice

suutin, reikä, laippa 7/II orifice

suutin, suihku, liekki * jet

suutinkiinnike * nozzle fastening

suutinputki * nozzle pipe

suutinrunko * nozzle block

suutinsarja * nozzle kit

sydän al53 heart

syke, tahti, työkierto 20/II cycle

syke, tykytys * pulsation

sykkiä, tykyttää * pulsate

sykloni 2/I cyclone

sylinteri * cylinder

sylinteri * cylinder

sylinteri, täydellinen * cylinder, complete

sylinteriavain * cylinder tool

sylinterikotelo * cylinder housing

sylinterilohko * cylinder block

sylinterilohko (sarja) * cylinder block (kit)

sylinterin holkki * cylinder sleeve

sylinterin kansi 7/I cylinder head

sylinterin kiinnittimet * cylinder fasteners

sylinterin korvake * cylinder bracket

sylinterin korvakko * cylinder bracket

sylinterin mäntä * cylinder piston

sylinterin putki * cylinder liner

sylinterin seinämä 5/I cylinder wall

sylinterin tappi * cylinder pin

sylinterinkansi * cylinder head

sylinterinohjain * cylinder guide

sylinteriputki * cylinder pipe

sylinteriputki 7/I liner

sylinteriryhmä * cylinder block

sylinteriryhmä fm cylinder block

symboli * symbol

symbolilinssi * symbol lens

synkronoitu vaiht. * synchromesh

syrjäymä, tilavuus 13/II displacement

syttyminen al42 firing

syttymisviive * ignition lag

syttyvyys 19/I ignition quality

sytystulppa * spark plug

sytytin * lighter

sytytin, tulilanka * fuse

sytyttää, syttyä 2/I ignite

sytytys * ignition

sytytysjärjestys al57 firing order

sytytystulppa 2/I spark plug

sytytystulppa-avain * spark plug wrench

syvyyden rajoitin * depth limiter

syvyys 2/II depth

syy 18/II reason

syöpyminen * corrosion

syöpymisenestoaine * anticorrosion agent

syöpynyt, ruostunut al59 corroded

syötetään 10/II is fed

syöttää 6/I feed

syöttää 7/II serve

syöttää * supply

syöttää al45 feed

syöttää, ladata al54 charge

syöttää, toimittaa 3/II supply

syöttöpaine * feed pressure

syöttöpaineen anturi * feed pressure sensor

syöttöpumppu * feed pump

syöttöpyörä * feeder wheel

syöttöpyörästö * feeder rollers

syöttörulla * feeder roll

syöttörullan ketju * feed roller chain

syöttörullan piikki * feeding roller tooth

syöttörullan rajoitin * feed roller limiter

syöttörullasto * feedingroll

syöttörullasto, oikea * feeding rollers, right

syöttörullasto, vasen * feeding rollers, left

syöttörullaston runko * frame of feed rollers

syöttörullien sylinteri * cylinder of feed rollers

syöttötelasto * feed tracks

syötönrajoitus * feed limiter

syövyttävä al59 corrosive

syövyttää 2/II corrode

säde * radius

sähk.säätöautomatiikka * electronic control automatics

sähkö 11/II electricity

sähköhydraulinen 15/I electrohydraulic

sähköinen 4/I electrical

sähköinen kytkin 12/I switch

sähköinen vahvistin * amplifier

sähköjohto 19/II wire

sähköjännite 21/II potential

sähköjärjestelmä * electrical system

sähkökaapeli * current cable

sähkökaavio * electrical diagram

sähkökeskuksen kotelo * housing of electrical center

sähkökeskus * electrical center

sähkökeskuspaneeli * electrical center panel

sähkökipinä, -valokaari al61 electric spark

sähkökytkin * switch

sähköliitin * electrical connector

sähköliitinasennelma * electric connector assembly

sähkömagneettinen 20/II electromagnetic

sähkömoottori * electric motor

sähkön varaaja * tantalum capacitor

sähkönvaraaja * electrolytic capacitor

sähköohjattu fm electro controlled

sähköservoventtiili * electrical servo valve

sähkösolenoidi 9/II electric solenoid

sähkövarustelu * electrical equipment

sähköventtiili * electric valve

sähkövirta 3/I current

säiliö * container

säiliö 2/II reservoir

säiliö 18/I reservoir

säiliö, allas, varasto al43 reservoir

säiliö, asennus * container, assembly

säiliön kansi * container cover

säiliöpainemittari * container pressure meter

säiliöt, asennus * containers, assembly of

säilytyskotelo * preservation casing

säilytyskotelo fm storage box

säilyvyys 19/I storage stability

säleikkö * grill, grating, grid

särjetty 19/I cracked

särkyminen 2/II breaking

särkynyt jousi al52 broken spring

särkynyt, rikki, hajallaan al59 broken

säröillä, halkeilla al57 crack

säteillä 5/I radiate

sää, ilma, keli al59 weather

säädellä 3/I control

säädettävä hj adjustable

säädettävä puristus * adjustable compression

säädettävä, siirrettävä fm adjustable

säädin * regulator

säädin * governor

säännöstely ys rationing

säästää 10/II save

säätely * conditioding

säätyvä tuotto hj variable diplacement

säätää 5/II adjust

säätää 5/II regulate

säätää, hallita 1/II control

säätää, hallita 13/II govern

säätää, virittää * tune

säätö 6/II regulation

säätö al57 adjustment

säätö, asettaminen fm setting

säätö, hallinta 15/I control

säätölevy * adjustment plate

säätölevy, kiekko * adjustment plate, disc

säätölevysarja * adjustment shim set

säätömutteri * adjustment nut

säätöohje * adjustment instruction

säätöpaine * control pressure

säätöpaneeli * rergulating panel

säätöpultti * adjustment bolt

säätörengas * adjustment ring

säätörulla * adjustment roller

säätöruuvi * adjusting screw

säätöruuvi al57 adjusting screw

säätösylinteri * control cylinder

säätövapaa fm adjustment free

säätöyksikkö * regulating unit

taakse al48 behind

taaksepäin 11/II backward

taikauskoinen ys superstitious

taimen fm trout

taimikko fm young stand

taimikon hoito  young stand tending

taimitarha fm nursery

taipua, antaa myöten ys succumb

taipua, pyrkiä al58 tend

taipuisa 16/I flexible

taipuisa letku hj line, flexible

taipuma, poikkeutus * deflection

taipumus 11/II tendency

taistelu 2/II battle

taittopuomi, siirtopuomi fm luffing boom, outer boom

taittopyörä * return roller

taittosylinteri * luffing cylinder

taivuttaa, kaarre * bend

taivutuslujuus * bending strength

taka- 16/II rear

taka pohjapanssari * rear underbody shield

taka-aisa * rear post

taka-akseli * rear axle

taka-akseli 8/I rear axle

takaholkki * back bushing

takaisin 7/I return

takaiskuventtiili * check valve

takakannen levy * rear cover plate

takakansi * rear cover

takalasi * rear window

takalevy * rear plate

takana 14/II beyond

takana, takapuoli 11/II behind

takana, takapää, -osa fm rear

takapaneeli * rear panel

takapeneelin kaapeli * rear panel cable

takaprofiili * rear profile

takapyörä * rear wheel

takarungon voitelujärjestelmä * rear frame lubrication system

takarungonjatke * rear frame extension

takarunko * rear frame

takasermi * rear grid

takasuojalevy * rear protection plate

takateli, tandem * rear bogie

takatelin kiinnitys * rear bogie mounting

takatelin varustelu * rear bogie equipment

takaterä * rear knife

takaterä, hydrauliikka * rear knife, hydraulics

takaterä, koonta * rear knife assembly

takaterän sylinteri * rear knife cylinder

takavalo * rear light

takavedon vapautus * rear drive release

takaveto * rear wheel drive

takertua, juuttua 2/II stick

takila ys rigging

takila, keplottelu, juoni ys rigging

takka, tulisija al43 hearth

takkuuntua, vanua 2/II mat

takuu * warranty

takuuehdot * terms of guarantee

takuuehdot * waranty policy

taloudellinen 16/I economical

taloudellisuus al50 economy

talous 13/II economy

talvilippis * winter cap

talvipusero * winter blouse

tammenpunikkitatti * orange oak bolete

tankin korkki * cap

tankin suojalevyt * tank shield plates

tankista 4/I from the tank

tanko * bar

tanko, kiertokanki al61 rod

tantaali * tantal capacitor

tantaali * tantalum capacitor

tapahtua 21/II happen

tapahtua 2/I occur

tapahtua 3/I take place

tapahtua 18/II taking place

tapahtuma al56 event

tapaus 6/I case

tappi * pin

tappi, pultti al42 pintle

tappisuutin al42 pintle type nozzle

tappiteräruuvi * pin drill screw

tarkalleen rajattu al57 definite

tarkastella 3/II regard

tarkistuslevy * inspection plate

tarkistusliitin * checking connector

tarkka 2/II close

tarkkailla ys monitor

tarkkailu, tarkkailla 17/II monitoring

tarkkailulaite 22/II monitor

tarkkuus 19/I precision

tarkkuusmittapala * precise measuring piece

tarkkuusmittarulla * precision measuring reel

tarkkuusmittasakset * precision calipers

tarkoittaa * designate

tarkoittaa merkitä 1/I mean

tarkoittaa, keski- 13/II mean

tarkoituksenmukainen 21/II convenient

tarkoituksessa 20/II in order to

tarkoitus 17/II purpose

tarpeeksi 3/II enough

tarra * sticker, label

tarranauha * adhesive tape

tarrasarja * label set

tarttua 19/II grasp

tarttua kiinni 18/I seize

tarttua lujasti 17/II grip

tartuntakahva * crab handle

tarve, tarvita 7/II need

tarvita, vaatia al59 require

tarvitaan 8/I are needed

tasainen * uniform

tasainen * plain

tasainen al42 smooth

tasaisesti 4/I evenly

tasaisesti al42 equally

tasapaino 8/II balance

tasapainolevy * balance plate

tasapainotettu fm balanced

tasapainotin 7/II balancer

tasapainottaja 7/I balancer

tasapainottamaton * unbalanced

tasasuunnin 13/I rectifier

tasasuuntausdiodi * dc diode

tasasuuntausyksikkö * rectifier unit

tasata, yhtäläistää 8/I equalize

tasauspyörästö * differential gear

tasauspyörästön anturi * differential gear sensor

tasauspyörästön lukko * differential lock

tasauspyörästön lukkosylinteri * differential lock cylinder

tasauspyörästön ristikkoakseli * differential spider

tasavirta 18/II direct current

taso * level

tasoituskauha * bucket for planing

tatti * Boletus

taukolämmitin * pause heater

taukotoiminto fm interval function

taustapeili * rear view mirror

taustavalot * rear lights

tavallisesti 16/I usually

tavanomainen 17/II conventional

tavanomainen 11/II usual

tavaralajimenetelmä * cut-to-lenght system

tavaramerkki * trademark

tavoiteltava, vaalikelpoinen ys eligible

teeri fm black grouse

teflonspray * teflon spray

tehdä mahdolliseksi 17/II enable

tehdä nämä toiminnot 8/I to do these jobs

teho (voima) 8/I power

teho, työtahti 2/I power

teho, vaikutus hj effect

teho, valta, voima 14/II power

tehodiodi * power diode

tehohäviö al43 power loss

tehokas 17/II efficient

tehokkaasti 21/II effectively

tehokkuus 5/I effectiveness

tehokkuus 2/II efficiency

tehollinen 13/II effective

teholähde * power supply

tehon siirto al55 power train

tehon ulosotto * power take off

tehon ulosotto * PTO, power take off

tehonsiirto fm power transmission

tehonsiirtoketju 10/I power train

tehostettu ohjaus 7/II power steering

tehostin * servo

tehostinsylinteri * booster cylinder

tehovastus * power resistor

tehtävä 6/I job

tehtävä 22/II task

tehtävä työ al52 work to be done

teippi * adhesive tape

teippisarja * adhesive tape set

tekijä 19/I factor

tekn. tiedot al57 specification

teknikko fm technician

tekninen 16/II technical

tekninen erittely * specification

tekniset tiedot * technical data

tekonahka * artificial leather

tekonahka * imitation leather

tela * track

tela, seurata jälkiä 17/II track

telaketju * tracks

telaketju, kulutuspinta * tread

telaketjuajoneuvo * tracked vehicle

telaketjutraktori 7/II crawler

telamatto * track mat

telan lenkki * track link

telanliitin * track joint

telanpäällepanoketju * track assembly chain

telapyörä * track wheel

telarunko * tracks frame

telaston voitelu * track lubrication

telat * tracks

telatraktori * tracked tractor

telaveto, oikea * track drive, right

telaveto, vasen * track drive, left

teleskoopin sylinteri * telescopic cylinder

teleskooppi * telescope

teleskooppi  (yletin) täydellinen * telescope, complete

teleskooppikuormain * telescopic loader

teleskooppinen fm telescopic

teli * bogie

teliakseli * tandem axle

telikotelo * bogie casing

telikotelon kansi * bogie housing cover

telikotelon pohja * bogie housing bottom

telilaatikko * bogie beam

telin keinu * bogie rocker

telin kiinnitys * bogie mounting

telin korvakko * bogie bracket

telin rajoittimet * bogie stops

telin stoppari * bogie stopper

telin sylinteri * bogie cylinder

teline * stand

telinesarja * bracket kit

telinketju * bogie chain

telipyörästö 16/II bogie

telit ja akselit * bogies and axles

tenttusäiliö * spirit container

teollisuus 22/II industrial

teoria 21/II theory

terminen, -lämpö 13/II thermal

termistori * thermistor

termospullo * vacuum flask

termostaatin tiiviste * thermostat seal

termostaatti * thermostat

termostaattiventtiili * thermostat valve

termoventtiili * thermostat valve

teroituskone * sharpening device

terva fm tar

tervaleppä fm black alder

tervaspray * tar spray

teräketju * saw (bar) chain

terälaippa fm saw guide

terälevy * saw bar

terälevyn kiinnitys * saw bar fastening

teräsholkki * steel sleeve

teräskiinnitin * steel fastener

teräsköysi, vaijeri * steel rope

teräsputki * steel pipe

teräsverkko * steel screen, net

terävä 9/I sharp

terävä särmä 2/II edge

teräöljy * chain oil

testeri * tester

tie, ura; tapa, keino fm way

tiedonsiirto-ohjelma * programme, data transmission

tiedonsiirtovarustus * data transmission equipment

tiedot fm data

tiehöylä * road scraper

tiehöylä * grader

tiekarhu fm road scraper

tien päällyste * pavement

tietokone * computer

tietokoneperusteinen 17/II computer-based

tietoliikennepaneeli * telecommunication panel

tietoliikennevalitsin * data communication selector

tietty al43 given

tietty, määrätty 3/II certain

tiheys * density

tiheys 18/II specific gravity

tiheä, taaja * dense

tiivis, luja, kiinteä al54 tight

tiiviste * gasket

tiiviste, tiivistys hm sealing

tiivistealuslaatta * sealing washer

tiivistelajitelma * seal assortment

tiivistelevy * sealing plate

tiivistelevyt * seal plates

tiivisteliima * sealing compound

tiivistelmä 1/I summary

tiivistemassa * gasket seal paste

tiivistenauha * sealing tape

tiivisterengas * seal ring

tiivisterengas * sealing washer

tiivistesarja * seal set

tiivistetty hj sealed

tiivistysmassa * sealing compound

tiivistysrengas * sealing ring

tiivistyä al58 condense

tiivistyä, väkevöidä 19/II concentrate

tiivistäen 7/II shimming

tiivistää, tiiviste 2/II seal

tila 19/I condition

tila 3/II space

tila, asema 11/II state

tila, avaruus, ala 11/II space

tila, olosuhteet 17/II condition

tila, tilanne 19/II condition

tilankäytön tehokkuus al50 compactness

tilava fm roomy

tilava 17/II spacious

tilavuus al61 volume

tilavuus/-virta 5/II volume

tilavuusvirta 3/II volume flow

tiltin kytkin * cabin tilt switch

tiltin sylinteri * tilt cylinder

tiltti jalusta * tilting crane stand

tina * solder

tislattu vesi * distilled water

tislaus 19/I distillation

tiukasti hj tightly

tiukempi, tiiviimpi al54 tighter

t-liitin * t-connector

T-liitos al51 tee connectio

T-liitos * tee joint

t-nippa * t-nipple

todella, itse asiassa 11/II actually

todella, itse asiassa al53 really

todellinen 13/II actual

todellinen arvo 13/II true value

todellinen, tehokas 11/II effective

todellinen, tosiasiallinen 3/I actual

todennäköinen 14/II likely

toimia 4/II function

toimia 6/II operate

toimia 18/II work

toimia huonosti 10/II malfunction

toimilaite 5/II actuator

toiminnalle 7/II to operation

toiminnassa 4/I in operation

toiminta 3/II operation

toimintasäde * range

toiminto 17/II action

toimittaa * supply

toimitus, tuotanto 7/II delivery

toinen 21/II second

toiseen 19/II to another

toisella puolella 15/II beyond

toisessa päässä al48 at the other end

toisiaan vastaan 3/I against each other

toisin kuin 20/II unlike

toisin sanoen al56 in other words

toisinpäin 8/II reverse

toisio, sivu- 10/II secondary

toisio-, vähäisempi 13/I secondary

toisiokanava al50 secondary passage

toisiokuristin * secondary choke

toistaa al56 repeat

toivottava hj desirable

toleranssi, sietokyky 2/II tolerance

torjua * suppress

torjua, työntää takaisin al48 repel

torjunta-aine fm pesticide

tosiaikainen 17/II virtually instant

tosiasiallisesti 13/II actually

toteuttaa ys accomplish

toteuttaa, panna täytäntöön, realisoida, muuttaa rahaksi * realize

totuuksia 12/II truths

t-paita * t-shirt

t-pikaliitin * t-quick coupler

traktori