Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb

  
Counter 

Ohjeita Instructions

Sanastot

Oppimateriaalit

Taustaa, backround

Oppimisprosessi

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 

            Pdf  Files 
       Vocabularies
 Sanastot


Suomennos


Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/Tilaus

Lapin ammattiopisto


FORESTRY COLLEGE
 
Taivalkosken 
metsäoppilaitos

LVI-LÄMSÄ


 

 


 Monivalintatehtäviä Merkitse oikeat vaihtoehdot, väärästä vähennetään, max 4p.

In operation, the fuel pump ________ fuel from the tank and pushes it through the __________. Toiminnassa siirtopumppu siirtää polttoaineen säiliöstä ja työntää sen läpi suodattimien.
A) measures
B) moves
C) mixes
D) meters
E) filters

Clean fuel free of water is very vital to the precision parts of the diesel ________system. Puhdas vedetön polttoaine on elintärkeä dieselpolttonesteruiskutusjärjestelmälle.
A) injection
B) fuel
C) nozzle
D) filter
E) pressure

Extra filters are often used to ________clean fuel, but buying clean fuel and storing it properly are also prime needs. Ylimääräisiä suodattimia käytetään usein varmistamaan puhtaan polttoaineen saanti, mutta ensiarvoisen tärkeää on hankkia puhdasta polttoainetta ja varastoida se oikein.
A) measure
B) mix
C) move
D) meter
E) assure

Ääni-Sound-Audio

Kappaleen 4. Diesel Fuel Systems muut harjoitukset  041  042  043  044  045  046

Muihin kappaleisiin: Sisältöä - contents